اخبار
1395/07/03 15:19

آموزش عیب یابی و تعمیرات یخچال سامسونگ

در مورد تعمیرات یخچال سامسونگ پرسش های ثابتی مطرح می شود که غالب استفاده کنندگان با آنها در زمان نقص فنی دستگاه های خود مواجه می شوند برای برطرف کردن این نواقص نیاز است که از علت های آنها باخبر باشید و با قلق هایی نسبت به تعمیرات دستگاه های خود اقدام کنید.  

 یخچال روشن نمی شود.

علت 1: پریز برق ندارد، دوشاخه یا سیم رابط معیوب است.
رفع عیب: پس از کنترل برق پریز دوشاخه وسیم رابط را به این صورت آزمایش می کنیم .به وسیله یک سیم دو قطب دو شاخه را به یکدیگر مرتبط ساخته ودر حالی که ورودی کابل را از مدار یخچال باز نموده ایم ،آوامتر را به آن ها متصل می نماییم در صورت عدم انحراف عقربه ،سیم رابط ودو شاخه را که غالبا” به شکل یک پارچه تولید می شود تعویض می کنیم.

علت 2: ترموستات معیوب است

رفع عیب: با بررسی مدار الکتریکی یخچال به این نتیجه خواهید رسید که اگر کلید ترموستات خراب باشد و فاز ورودی را به موتور ،هدایت نکند کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود . ورودی و خروجی ترموستات را به آرامی از آن جدا سازید و با اتصال رابط های اهم متر به آن ولوم را به چپ و راست بچرخانید تا صدای قطع و وصل کلید درون ترموستات شنیده شود . اگر با وصل کلید عقربه بطرف صفر منحرف و با قطع کلید عقربه بطرف بی نهایت باز گردد عیب از ترموستات نیست .در غیر این صورت ترموستات را از بدنه یخچال خارج نموده و قاب آن را باز کنید و به آرامی سعی کنید مشکل کلید درون آن را رفع نمایید.اگر ترموستات تعمیر نمی شود آن را تعویض کنید تا یخچال شروع بکار کند.
تذکر:در مواردی که نیاز است ترموستات از یخچال خارج شود ویا اگر ناچارید در همان وضعیت (متصل به بدنه ) بر روی آن آزمایش را انجام دهید، می بایست در نظر داشته باشید که اعمال فشار نا مناسب برروی ترموستات ممکن است به لوله مویی و یا لوله بلو آسیب رساند، ودر نتیجه گاز درون ترموستات تخلیه شود.ترموستاتی که دچار چنین عیبی گردد،بلافاصله باید تعویض شود زیرا عمل اتومات را انجام نخواهد داد.

علت 3: اورلود معیوب است.

رفع عیب: در صورت خرابی اورلود کمرسور روشن نخواهد شد زیرا عموما” جایگاه اورلود سر راه نول مشترک کمپر سور است واگر پلاتین های درونش در حالت عادی متصل نباشند به موتور الکتریکی کمپرسور ولتاژ نمی رسد اتصال پلاتین های اورلود را ببه وسیله اهم متر در حالی که دوشاخه از پریز جدا شده ،مورد بررسی قراردهید.اگر این پلاتین ها به یکدیگر متصل نیستند،اورلود را با نوع مشابه خودش تعویض نمایید.غالبا”بر روی اورلود کد بخصوصی ذکر می شود که در واقع بیانگر جریان نامی اورلود است.اگر به مورد مذکور توجه نشود و اورلود جدید دارای جریانی کمتر از جریان نامی اورلود قبلی باشد،بمحض اتصال برق به کمپر سور ،عمل نموده و مدار الکتریکی موتور را قطع می کند.

علت 4: سیم های رابط از مجموعه سیم بندی مدار جدا (قطع) شده اند.

رفع عیب: اگر سیم های اصلی نظیر فاز و یا نول مدار پاره شده ،و یا از اتصالات قطعاتی نظیر ترموستات – اولود یا موتور جدا شوند عیب مربوطه بوجود می آید. سیم بندی را دقیقا” بر رسی نمایید ودر صورت مشاهده قطعی و یا پارگی در سیمی،اتصال را مجددا” بر قرار نمایید تا مشکل بر طرف شود.

یجچال اتومات نمی کند.

علت 1: لوله بلو از جای خود خارج شده است.

رفع عیب: در مبحث ترموستات به اهمیت صحت قرار گرفتن لوله بلو در جایگاهش (بدنه اواپریتور ) اشاره شد.اگر به سبب جابجایی یخچال ویا ذوب برفک و یا…..لوله بلو از بدنه اواپریتور جدا شود اتومات یخچال بسیار با تاخیر و یا در بعضی موارد به صورت کلی قطع شد.توصیه می شود قبل از هر اقدامی به محل استقرار لوله بلو توجه نمایید و اگر با موارد مذکور مواجه شدید لوله بلو را را به آرامی در جایگاهش مستقر نمایید تا من بعد عمل اتومات هنظیر گذشته انجام شود .

علت 2:  کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.

رفع عیب : گاها” مشاهده می شود که بر اثر کار مداوم سطح پلاتین های اصلی کلید ترموستات فرسوده شده وبه یکدیگر بصورت دائم اتصال می یابند . برای پی بردن به این عیب اتومات را در حالی که یخچال روشن است به طرف خلاف عقربه ساعت ویا بعبارت دیگر بطرف صفر بچرخانید.اگر یخچال خاموش شد کلید ترموستات (اتومات)سالم است اما اگر تغییر حالت در کار ترموستات مشاهده نشد قطعا” پلاتین ها به یکدیگر چسبیده اند. ترموستات را به آرامی از بدنه یخچال خارج نمایید و پس از باز نمودن قابه آن کنتاک های کلید را از یکدیگر جدا ساخته و پس از سمباده کشی ،کلید را ببه وسیله اهم متر تست نمایید. اگر با حرکت ولوم بطرف چپ و راست قطع و وصل کلید ببه وسیله انحراف عقربه اهم متر مشاهده شده ترموستات را بی آن که به لوله مویی آسیبی برسد ،مجددا” به محل استقرار اولیه اش باز گردانید.در بعضی از ترموستات ها ،دسترسی به کلید دشوار و یا غیر ممکن است.اینگونه ترموستات ها را اجبارا”تعویض می کنیم.

علت 3: مقدار برفک در اواپریتور بسیار زیاد است.

رفع عیب : در مباحث قبل ذکر شد که ایجاد برفک و تجمع آن در اواپریتور عمل سرما سازی را مختل می سازد.از اینرو اگر مقدار برفک اواپریتور از حد معینی تجاوز نماید،عمل اتومات قطع شده ویا بسیار بکندی و با تاخیر صورت می گیرد. اگر یخچال دارای سیستم دیفراست است،آن را به کار اندازید.در غیر این صورت یخچال را از برق خارج نموده ودرب آن را برای مدتی باز بگذارید و پس از ذوب برفک ها و پاک سازی کامل دیواره های اواپریتور از یخ های زائد، مجددا” یخچال را به برق وصل کنید تا اتو مات هنظیر گذشته بصورت مداوم انجام شود.

علت 4: سیم بندی یخچال اشتباه است.

رفع عیب : اگر پس از سیم بندی یخچال عیب مذکور رخ داده ،یکی از علل ممکنه می تواند اشتباه شما در سیم بندی باشد. مدار را مجددا” بر رسی نمایید.

علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور ،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند.

علت 1: ترموستات بر روی درجه مناسب قرار نگرفته

رفع عیب : از آنجا که ترموستات در حد کمی تنظیم شده ، سرمای ایجاد شده پاسخگوی نیاز یخچال نیست.به وسیله حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت میزان سرما سازی یخچال را افزایش دهید.

علت 2: ترموستات تنظیم نیست.

رفع عیب : در بسیاری از موارد مشاهده می شود که به سبب تنظیم نا مناسب و یا ضعیف شدن فنر زیر اهرم کلید، مدت استراحت (توقف) ترموستات افزایش یافته و بواسطه افزایش دما در اواپریتور ، برفک ها ذوب شده و شاهد ریزش قطرات آب خواهیم بود از اینرو لازم است با حرکت بسیار ملایم پیچ تنظیم در جهت عقربه های ساعت ، توقف ترموستات را کاهش دهیم این عمل نیاز به تبحر فراوانی دارد .

علت 3: سیستم ذوب برفک (دیفراست) دائم در مدار است.

رفع عیب : در مواردی مشاهده شده که به سبب بروز اشکال در ترموستات دیفراست ،شیر سولنوئیدی مدام عمل نموده و با ورود گاز به اواپریتور،یخ و برفک ها ذوب می شوند. صحت عملکرد دیفراست را کنترل نمایید.

اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود

علت 1: لاستیک دور درب خراب است

رفع عیب: اگر لاستیک دور درب خراب شود (از ضخامتش کاسته شود)، بین درب و شاسی یخچال فاصله هوایی ایجاد شده و هوای گرم بدرون یخچال راه می یابد. هوای سرد در بر خورد با هوای گرم بصورت قطرات آب در آمده و مجددا” یخ می بندد بدین ترتیب درون یخچال توده های ضخیم یخ و برفک شکل می گیرند. لاستیک دور درب را تعویض نمایید.

علت 2: غذا بصورت گرم در یخچال قرار داده می شود

رفع عیب : قرار دادن غذای گرم درون یخچال بمنزله راه یابی هوای گرم بدرون آن است از این رو همواره می بایست دمای غذا در بیرون از یخچال به میزان لازم کم شود و سپس در یخچال قرار گیرد.

علت 3: دیفراست اتوماتیک دچار مشکل شده است

رفع عیب: همانگونه که در مبحث دیفراست ذکر گردید،سیستم ذوب برفک در بعضی از یخچال ها ببه وسیله شمارنده دفعات باز و بسته شدن درب یا با استفاده از تایمر و یا با بکار گیری اتومات مخصوصی دیفراست انجام می شود. اینگونه یخچال ها به برفک بسیار حساس بوده و در صورت از کار افتادن سیستم سریع دچار مشکل می شوند (معمولی ترین مشکل عدم اتو مات یخچال است).سیستم دیفراست یخچال را بررسی و عضو معیوب را تعمیر ویا تعویض نمایید.

کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد.

علت 1: در یخچال گاز وجود ندارد

رفع عیب : می بایست یخچال را به نمایندگی تعمیرات سامسونگ انتقال داده و با دقت در اطراف کندانسور و اواپریتور جستجو نمود تا حفره ایجاد شده در مسیر گردش گاز را پیدا نمود سپس یک تعمیر کار مجرب ابتدا محل آسیب مشاهده را با مهارت جوشکاری نموده و پس از آن یخچال را تحت فشار هوا قرار می دهد.اگر پس از فشار دهی به یخچال ،در تست با کف صابون نشتی مشاهده نشد ابتدا به وسیله  وکیوم پمپ لوله ها را کاملا” از وجود هوا خالی نموده و سپس به آرامی گاز را درون لوله ها تزریق می کنند. پس از اتمام شارژ گاز، لوله کور را مجددا” مسدود و جوشکاری می کنند تا از خروج گاز درون یخچال ممانعت بعمل آید.عملیات تخلیه و شارژ گاز ، همچنین ترمیم نقطه آسیب مشاهده ، می بایست به وسیله فردی مجرب انجام شود.

علت 2: گاز یخچال کم است

رفع عیب: اگر شارژ گاز به اندازه کافی نباشد،سرمای ایجاد شده در اواپریتور و کابینت یخچال بسیار ناچیز و نا محسوس است.غالبا”تزریق گاز می بایست بحدی باشد که اگر انگشت خیس خود را به ۳۰ سانتی متری لوله خروجی اواپریتور (که غالبا” در اکثر یخچال ها ، از پشت کابینت خارج شده ) مماس نمایید کاملا”به آن بچسبد. در صورت مشاهده و انجام آزمایش و پی بردن به ناچیز بودن گاز ، می بایست با آزاد ساختن لوله کور و بستن شلینگ مخصوص رابط بین کپسول گاز و کمپرسور ، به آرامی آنقدر گاز تزریق نمایید تا سرمای مطلوب در یخچال ایجاد شود . البته تزریق گاز بحثی به مراتب پیچیده تر از مطلب ارائه شده است.

علت 3: موتور الکتریکی سالم است اما کمپرسور معیوب شده

رفع عیب: کمپرسور را در حالت جدا از یخچال به برق متصل سازید و اگر مشاهده شد که قدرتی جهت کمپرس ندارد و لوله رفت آن فشار انگشت را دفع نمی سازد و براحتی مسدود می شود کمپرسور معیوب شده و باید تعویض شود.

علت 4: کندانسور به دیوار چسبیده است و یا فاصله اش با دیوار بسیار ناچیز است

رفع عیب: نقش عمده و اهمیت بسزایی که کندانسور در سرما سازی مطلوب بر عهده دارد قبلا” مورد بحث قرار گرفت .از نظر رعایت استاندارد حد اقل فاصله کندانسور با دیوار ۲۰ سانتی متر است واز آنجا که رعایت این نکته قسمتی از فضای مفید آشپزخانه را اشغال خواهد نمود ،مورد رعایت قرار نمی گیرد وکاهش فاصله ذکر شده وسرمای تولید شده را تحت تاثیر قرار می دهد.

علت 5: فن معیوب شده

رفع عیب: در بعضی از یخچال های سامسونگ برای خنک شدن کندانسور و گاها” موتور از دمنده (فن) استفاده می شود . خرابی فن موجب افزایش دما در قطعات مذکور شده که بر تولید سرما نتیجه عکس خواهد گذارد.   سیم های رابط فن را جدا نموده و به وسیله کابل دیگری ولتاژ ۲۲۰ ولت را مستقیما” به آن اعمال کنید. اگر فن شروع بکار کرد.نتیجه می شود که برق به فن نمی رسد . مشکل را بر رسی نمایید. اگر فن عکس العملی نشان نداد آن را از شاسی جدا نموده و پیرو مطالب ذکر شده در عیب یابی موتور های الکتریکی، به عیب یابی و رفع عیب بپردازید.

قبل از آن که یخچال شروع به کار کند ، صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.

علت 1: برق ضعیف است

رفع عیب: اگر یخچال در تمام مدت روز شروع بکار خوبی داشته اما در ساعات اولیه شب کمپرسور قادر بحرکت نیست ،مشکل از ضعیف بودن برق است . میتوان با استفاده از ولتمتر یا قسمت ولتاژ آوامتر ، مقدار اختلاف سطح (ولتاژ) را اندازه گیری نمود و به یقین برسید. در صورت ضعیف بودن برق در ساعات اولیه شب دو راه پیش رو دارید. اول آن که در این ساعات یخچال را از برق خارج نمایید که روش چندان مطلوبی نیست دوم آن که از ترانس های تقویت ولتاژ جهت منازل استفاده شود که بطور قطع مشکل راه اندازی موتور کمپرسور ،بر طرف خواهد شد.

علت 2: اورلود معیوب است.

رفع عیب : اگر مشکل مذکور در تمام ساعات شبانه روز مشاهده شود ،ودر روز مقدار برق در اندازه گیری با ولتمتر طبیعی باشد. یکی از علل ممکنه خرابی اورلود است.ساده ترین روش جهت حصول اطمینان آن است که اورلود را از مدار الکتریکی یخچال خارج نموده و بر سر راه مدار یخچال یک آمپر متر قرار دهید.اگر جریان دریافتی یخچال طبیعی باش اورلود را با شماره سریال مشابه خودش تعویض نمایید.  شماره های مذکور بر روی اورلود ها ، بیانگر جریان و توان مصرف کننده است که اورلود سری با آن قرار می گیرد.

علت 3: نیم سوز بودن موتور

رفع عیب : اگر در آزمایشی اندازه گیری جریان بدون اورلود به دریافت جریان اضافی به وسیله موتور برخورد نمودید،یکی از علل آن می تواند اتصال حلقه یا اتصال کلاف در سیم پیچ های استاتور باشد.به استاتوری که دچار مشکل مذکور شده ،استاتور نیم سوز می گویند.استاتور مذکور می بایست تجدید سیم پیچی شود.

علت 4: مسدود بودن مسیر گردش گاز در یخچال

رفع عیب : گاها” به هنگام تغییر مکان یخچال ،قسمتی از مسیر گردش گاز نظیر کندانسور با اشیاء مجاور و یا دیوار بگونه ای بر خورد می کند که در نتیجه آن ،قسمتی از مسیر گردش گاز مسدود می شود.ایجاد سد،در برابرعبور گاز سرما ساز ،عملکرد کمپرسور را مختل نموده و در نتیجه به موتور الکتریکی کمپرسور فشار وارد شده و جریان اضافی می کشد.اورلود متوجه جریان اضافه بار شده و همواره بمحض آغاز حرکت کمپر سور ،اورلود آن را از مدار خارج نموده و عیب مذکور بوجود می آید. در بعضی موارد می توان محل آسیب مشاهده را با دست بگونه ای حالت داد که گاز  از آن نقطه عبور نماید.در غیر این صورت می بایست به وسیله جوشکاری نقطه مذکور را از سایر لوله ها جدا نموده و لوله دیگری را به همان طول در نقاط مورد نظر جوشکاری نمود از آنجا که به هنگام تعویض محل آسیب مشاهده ، گاز یخچال تخلیه می شود ، پس از ترمیم مسیر حرکت گاز ، نیاز به شارژ مجدد گاز است.

علت 5: خرابی رله استارت

رفع عیب: در تشریح عملکرد یخچال به نقش رله استارت اشاره شد .بکمک این رله برای مدت اندکی سیم پیچ استارت وارد مدار شده و پس از راه اندازی روتور ، از مدار خارج می شود . اگر رله در ورود سیم پیچ کمکی بمدار ، تعللی داشته باشد،موتور بکمک سیم پیچ اصلی براه نمی افتد و بر اثر جریان اضافی که می کشد ، اورلود مدار را قطع خواهد نمود. برای آزمایش رله استارت بهتر است موتور را مستقیما” به برق متصل نماییم.مداری نظیر (شکل فوق )ایجاد نمایید و بمحض بستن کلید b1 ، شستی b2 را برای یک لحظه بطرف پایین فشار داده و رها کنید بدین وسیله استارت برای چند ثانیه وارد مدار و سپس خارج می شود.اگر موتور براه افتاد و کمپرسور شروع بکار نمود (و اورلود عکس العملی را بروز نداد)،استارت را با مشابه خودش تعویض نمایید.

صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است.

علت 1: یخچال کاملا” تراز قرار نگرفته

رفع عیب: اگر وضعیت استقرار یخچال کاملا” تراز نباشد،روتور در حال چرخش درون موتور دچار مشکل شده و صدای زیادی را بوجود می آورد. برای رفع عیب محل استقرار یخچال را کاملا” تراز نمایید. می توانید بجای تراز از یک لیوان آب نیز استفاده کنید.اگر لیوان بر روی یخچال قرار گیرد،براحتی تراز بودن یا عدم تراز قرار گرفتن آن را نشان خواهد داد.با قرار دادن پایه های چوبی نازک زیر پایه های یخچال،آب درون لیوان را کاملا” در حالت متعادل قرار دهید و یقین داشته باشید یخچال در وضعیت کاملا” تراز قرار گرفته.

علت 2: موتور فن دچار مشکل شده

رفع عیب : همانگونه که قبلا” ذکر شد در بعضی از یخچال ها ،برای خنک شدن کندانسور و یا موتور از فن استفاده می شود بر اثر برخورد فن با سیم هایی که از کلاف اصلی جدا شده اند و یا خرابی یاتاقان های فن و یا شل شدن اتصالاتی که فن را به شاسی متصل کرده است صدای فن شدید می شود . مورد عیب بررسی و رفع شود تا صدای یخچال در حال کار کاهش یابد.

علت 3: اتصالات موتور (کمپرسور ) به شاسی شل شده است

رفع عیب : اگر می توان با دست براحتی کمپرسور را در محل استقرارش حرکت داد،لازمست اتصالات موتور به شاسی بررسی شود ودر صورت نیاز ، پیچ و مهره های مربوطه را محکم نمود.

علت 4: موتور معیوب است.

رفع عیب : علیرغم تراز بودن یخچال در محل استقرارش و یا بررسی سایر موارد ، گاها” صدای زیاد از خود کمپرسور است که می تواند بواسطه بروز یک مشکل مکانیکی ایجاد شود.  نیاز است که پوسته کمپرسور جدا شده و قطعات مکانیکی سرویس شوند و پس از جوشکاری پوسته کمپرسور ،عملیات تخلیه هوا از لوله کور و شارژ گاز تکرار شود.در بعضی موارد نیز کمپرسور قابل تعمیر نیست .

با این موارد می توانید نسبت به تعمیرات یخچال سامسونگ خود اقدام کنید و یا به نزدیکترین نمایندگی تعمیرات سامسونگ مراجعه فرمایید تا آنها با تشخیص خود دست به کار شوند. 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

مهکامه

سلام یخچال من یک هفته است که سرد نمی کند لطفا کمکم کنین

پاسخ
حسن

سلام.یخچال فریزربادی فیلکو دارم فریزر سرد اما یخچالش گرم میباشد.خواهشا اگر کسی میدونه عیبش کجاست بهم بگه متشکرم.

پاسخ
محسن

فن داخل کابین خرابه

پاسخ
محسن امینی

ترموساد خرابه یا گاز نداره

پاسخ
سجاد ناصرزاده

سلام ما یه یخچال فریزر داریم به مدت ۳۰ ساعت لذی در یخچال باز مانده چراغ بخچال خاموش بود و وسایل یخچال خنک هستند پلی یخچال اتومات نمی کند چه مشکلی پیش امده است

پاسخ
جواد

سلام یخچال فریزر سامسونگ بدون برفک دارم فریزرش خوب منجد نمیکنه

پاسخ
میرکی

سلام خسته نباشید یخچال سای بای ساید دارم وهنگامی ک به برق می زنم روشن نمیشود باید دوکلید بلا رابمدت هشت ثانیه نگهدارم تا روشن شود منظورم ازدو کلید b1وb2است لطفا راهنمایی بفرماید متشکرم میرکی

پاسخ
مرتضی

باسلام، من یک یخچال فریزر سامسونگ دارم که در فصل های بهار و تابستان در زیر محفظه میوه داخل یخچال آب جمع میشود به گونه ای که باید هر دو روز یکبار آب را با پارچه خشک کنم، لطفا به داد من برسید خسته شدم دیگه ممنون

پاسخ
مسعود راد

اسلام، من یک یخچال فریزر سامسونگ دارم که در فصل های بهار و تابستان در زیر محفظه میوه داخل یخچال آب جمع میشود به گونه ای که باید هر دو روز یکبار آب را با پارچه خشک کنم، لطفا به داد من برسید خسته شدم دیگه ممنون

پاسخ
ارش قدیمی

سلام من یخچال سامسونگ فرنچ 2دارم
دوروزه که تو یخچال اب جمع میشه زیرجامیوه
لطفا دلیلش چیه باتشکر

پاسخ
اميري

باسلام، من یک یخچال فریزر سامسونگ دارم که در فصل های بهار و تابستان در زیر محفظه میوه داخل یخچال آب جمع میشود به گونه ای که باید هر دو روز یکبار آب را با پارچه خشک کنم، لطفا به داد من برسید خسته شدم دیگه ممنون

پاسخ
مینا

این مشکل یکی از دوستانم بود و هست و تنها دلیلش تراز نبود ن محل قرار گرفتن یخچال هست.امید وارم مفید واقع بشه.

پاسخ
كاووس حسن پور

سلام چند روزي هست كه داخل جاميوه سمت چپ اب جمع ميشود امشب خيلي بيشتر جمع شده لطفا راهنمايي كنيد

پاسخ
سید طه نجفی

مشکل شما اینه که خروجی اب از(داخل محفظه به روی کمپرسورتون)کیپ شده و راه خروج اب بسته شده
راه حلش اینه که روجی رو پیدا کنید و با یه دونه نی اب یا یه تیکه سیم راه خروج رو باز کنید

پاسخ
سید طه نجفی

مشکل شما اینه که خروجی اب از(داخل محفظه به روی کمپرسورتون)کیپ شده و راه خروج اب بسته شده
راه حلش اینه که روجی رو پیدا کنید و با یه دونه نی اب یا یه تیکه سیم راه خروج رو باز کنید

پاسخ
سید طه نجفی

مشکل شما اینه که خروجی اب از(داخل محفظه به روی کمپرسورتون)کیپ شده و راه خروج اب بسته شده
راه حلش اینه که روجی رو پیدا کنید و با یه دونه نی اب یا یه تیکه سیم راه خروج رو باز کنید

پاسخ
مرتضی

باسلام، من یک یخچال فریزر سامسونگ دارم که در فصل های بهار و تابستان در زیر محفظه میوه داخل یخچال آب جمع میشود به گونه ای که باید هر دو روز یکبار آب را با پارچه خشک کنم، لطفا به داد من برسید خسته شدم دیگه ممنون

پاسخ
مرتضی

باسلام، من یک یخچال فریزر سامسونگ دارم که در فصل های بهار و تابستان در زیر محفظه میوه داخل یخچال آب جمع میشود به گونه ای که باید هر دو روز یکبار آب را با پارچه خشک کنم، لطفا به داد من برسید خسته شدم دیگه ممنون

پاسخ
مرتضی

باسلام، من یک یخچال فریزر سامسونگ دارم که در فصل های بهار و تابستان در زیر محفظه میوه داخل یخچال آب جمع میشود به گونه ای که باید هر دو روز یکبار آب را با پارچه خشک کنم، لطفا به داد من برسید خسته شدم دیگه ممنون

پاسخ
بهرامی

با سلام و خسته نباشید دکمه پاور فریز یخچال ما مدام داره روشن خاموش میشه دلیلش چی میتونه باشه البته دمای یخچال خوبه مواد یخ زده هستند

پاسخ
احمد

یخچال من تا یک روز قبل خوب کار میکرد اما الان همین ک استارت میخوره سریع قطع میشه و فن فقط کار میکنه مشکل چیه؟ م

پاسخ
احمد

یخچال من تا یک روز قبل خوب کار میکرد اما الان همین ک استارت میخوره سریع قطع میشه و فن فقط کار میکنه مشکل چیه؟ م

پاسخ
الهه

با سلام. من یک یخچال ساید دارم که از دیروز به دنبال قطع شدن برق ، پنل نمایشگرش خاموش شده و چیزی رو نشون نمیده
ممنون میشم کمکم کنید
با تشکر

پاسخ
فواد

با سلام. من یک یخچال ساید دارم که از دیروز به دنبال قطع شدن برق ، پنل نمایشگرش خاموش شده و فقط چشمک می زنه، البته هم یخچال کار می کنه هم فریز
راهنمایی بفرمایید که الان باید چیکارش کنم
با تشکر

پاسخ
حببب

دو تا از کلید های یخچال (پاور کول و پاور فریز ) رو باید حدود ۵ ثانیه با هم نگه دارید

پاسخ
ابراهیم فیضی

با سلام ضمن تشکر از شما بابت فرصتی که دادید.یخچال ساید RS11SW داریم که از دیروز کلیه تنظیمات دیجیتالی آن بهم خورده و هرگونه تنظیم دستی روی یخچال و فریزر ست نمی شود و داخل یخچال سرمای مناسبی ندارد و نیز فریزر نیز خوب یخ نمی زند.ممنون از راهنمایی و کمکتان .

پاسخ
فرشید

سلام
یخچال فریزرمون مدل ساسونگ از این باریکاست یه مدته داخل فریزر پایینش اب جمع میشه یخ میزنه به صورتی که کشوی پایین باز نمیشه و از زیر فریزر اب راه میوفته علتش چی میتونه باشه ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ
امیر

سلام .لوله فاضلابش گرفته.یاالمنتش کار نمی کنه

پاسخ
زهره

باسلام علت چشمک زدن دمای فریزر (یخچال فریزر سامسونگ)چیه باتشکر.

پاسخ
امیر

هوا میکشه.یا زیاد درووازو بسته میکنید.به اون دما برسه قطع میشه

پاسخ
زهره

با سلام علت چشمک زدن دمای فریزر (یخچال فریزر سامسونگ چیه باتشکر.

پاسخ
امير

سلام ،يخچال فريزر من دوروزى ست كه با اينكه درب بسته ست الارم باز بودن درب رو ميده،از راهنماييتون ممنونم

پاسخ
سید

ببخشید یخچال فریزر ما هم همین ایراد رو داره شما موفق شدید رفع عیب کنید

پاسخ
امير

سلام ،يخچال فريزر من دوروزى ست كه با اينكه درب بسته ست الارم باز بودن درب رو ميده،از راهنماييتون ممنونم

پاسخ
امير

سلام ،يخچال فريزر من دوروزى ست كه با اينكه درب بسته ست الارم باز بودن درب رو ميده،از راهنماييتون ممنونم

پاسخ
امير

سلام ،يخچال فريزر من دوروزى ست كه با اينكه درب بسته ست الارم باز بودن درب رو ميده،از راهنماييتون ممنونم

پاسخ
امیر

در یخچال از تنظیم خارج شده وچراغش روشن میمونه.در یخچالو تنظیم کن یا وزنشو کم کن واجسام سنگین تودرش نزار

پاسخ
مجید

با سلام
یخچال ساید سامسونگ دارم اخیرا صدای فن میده بصورتی که فن به جایی سائیده میشه و زمانی که درب یخچال را باز میکنیم صدا قطع می شود

پاسخ
عبدالرضا صادقی

مال ما هم همینطور شده شما مشکلت حل شد ؟

پاسخ
امیر

ببین چی گیر میکنه خوب

پاسخ
جعفر

یخچال رو چند ساعت از برق بکش
یا اینکه پیچ های داخل یخچال رو باز کن تا به فن برسی دوره فن یخ زده اون یخها رو حذف کنی مشکل برطرف میش

پاسخ
مشکلم منم همینه شما چیکار کردید؟؟؟؟

مشکل منم همینه شما چیکار کردید

پاسخ
hamzeh

من دو ماه که دارم استفاده میکنم ولی به حدی بدنه یخچال داغ میشه که قابل تحمل نیست لطفا راهنمایی بفرمایید.

پاسخ
امیر

بزار گردش هوا داشته باشه.داغیه بدنه موردی نداره

پاسخ
مهناز

من يه هفته شده فريزر سامسونگ خريدم براي گارانتيش اومدن ترموستاتش خرابه.خدمات پس از فروش افتضاحي داره جنسي كه يكبار هم استفاده نشده راضي به تعويضش نشدن.عاجزانه از هموطنانم تمنا ميكنم به هيچ عنوان از اين برند استفاده نكنن من كه بسيار پسيمونم كاش سايد باي سايد ال جي ميخريدم لااقل خدمات پس از فروش با وجدان داره

پاسخ
امیر

ال جی هم همینه .یا هیتاچی.یا اروپایی وامریکایی

پاسخ
راحله

سلام ، ما ساید روسو۲ خریدیم ولی رر روز صدای تق مانند شدیدی میده. صداهای تق مانند میتونه مربوط به چه چیز هایی باشه ؟ با تشکر

پاسخ
امیر

هیچ عیبی نداره صدای المنته داره یخ زدایی میکنه .نترس

پاسخ
عیسی حیدریان

باسلام
یخچال فریزر سامسونگ 2قولو 2سال خریدم الان وقتی که دران رو باز وبسته میکنیم صدای قرقر آب از توش میاد خواهشا راهنمایی کنید

پاسخ
Veiskarami

با سلام
یخچال بنده هم دوقلوی سامسونگ است و همین اتفاق براش افتاده بود.
احتمالا آب اضافی داخل آبسردکن سرریز کرده. سینی پشت یخچال را باز کنید و شیلنگ لاستیکی به همراه بست های پشت یخچال که آب اضافی را درون محفظه پشت یخچال انتقال می دهند را تمیز کرده و دوباره سر جای خود نصب کنید مشکل حل خواهد شد.
موفق باشید.

پاسخ
امیر

آب باید بره رو موتور بخار بشهو شاید تودر اب جمع شدهلبخند

پاسخ
قضاوی

وقتی درب یخچال را می بندم صدایی قل قل میاد و بعد قطع میشه

پاسخ
قاسمی

با سلام واحترام یخچال از نوع سامسونگ ساید میباشد. گاهی آلارم quicke cool روشن میگردد. آلارم میدهد.

پاسخ
نصرالله

بنام خدا با سلام قبلا" در محوطه داخل يخچال فريزر باد ميداد حا لا نمي دهد چه عيبي پيدا كرده است با تشكر

پاسخ
امیر

فن کار نمی کنه

پاسخ
مهران

سلام ترموستات سامسونگ خراب شده چون مدلش مربوط به ده سال پیش است فابریکیش گیرم نیومدخیلی گشتم تا تونستم گیربیارم زمانی که تعمیرکارخواست اون راجا بزنه سیم زردرا دوریک سیم دیگه پیچوند ویخچال اولش عالی بودوترموستات قطع ووصل میکردامابعدازگذشت حدودا8 روزخنکی یخچال روبه کاستی رفت که متوجه شدم تایمرومتعاقباالمنت عمل نمیکند حالا یخچال (درپایین) فریزر(دربالا) بی استفاده مانده

پاسخ
امیر

برو سراغ یارو

پاسخ
امیرمحبی

سلام یخچال سامسونگ قفل کودک باز نمیشود چون میخواهم دمای یخچال و تنظیم کنم ممنون میشم کمکم کنید

پاسخ
حسین

با سلام. من دیروز یک یخچال فریزر دوقلو سامسونگ گرفتم،بعد از چند ساعت دمای نمایشگر یخچال ختموش نمیشه،مشکل از چی میتونه باشه؟سپاس

پاسخ
احسان

سلام صفحه نمایشگر یخچال ساید من خراب شده بود و اعداد درهم و برهم نشون میداد، خیلی نگران شدم.

راه حلی که از یوتیوب پیدا کردم این بود که در حالی که یخچال به برق هست، دکمه لامپ(lighting)و دکمه پاور(power)رو دوتایی با هم به مدت چندثانیه نگه دارید، صفحه نمایشگر ریست میشه و میبینید که یخچالتون درست میشه(یعنی دکمه بالا سمت راست و دکمه بالا سمت چپ رو نگه دارید تا صدای بوق بشنوید)

پاسخ
زی زی

خدا خیرتون بده.خیلی خیلی ممنون از شما

پاسخ
احسان

سلام صفحه نمایشگر یخچال ساید من خراب شده بود و اعداد درهم و برهم نشون میداد، خیلی نگران شدم.

راه حلی که از یوتیوب پیدا کردم این بود که در حالی که یخچال به برق هست، دکمه لامپ(lighting)و دکمه پاور(power)رو دوتایی با هم به مدت چندثانیه نگه دارید، صفحه نمایشگر ریست میشه و میبینید که یخچالتون درست میشه(یعنی دکمه بالا سمت راست و دکمه بالا سمت چپ رو نگه دارید تا صدای بوق بشنوید)

پاسخ
سید محمد

سلام خسته نباشید از کمک شما از طریق سایت متشکرم
یخچال فریزر مدل ۷۲۷ داریم هنگامی که به برق میزنیم هر ۵ دقیقه یکبار اژیر میکشد علت چیست ممنونم از شما فعلان به خاطر صدای اژیر ازش استفاده نمی کنیم اگر اژیرو قط کنم ایرادی داره

پاسخ
زکریا

تنظیمات یخچال رو ریست کنید. و با قطع کردن آژیر مشکل خاصی پیش نمی آید کمپرسور یخچال دارای کلید اورلد هست در صورت داغ شدن زیاد برق کمپرسور را قطع می کند.

پاسخ
رضا اسکندری

سلام خسته نباشید مدتی است یخچال ماصداش خیلی زیاد زمانیکه در یخچال راباز میکنیم صداش قطع میشه لطفا راهنماییم کنید

پاسخ
رضا اسکندری

سلام خسته نباشید مدتی است یخچال ماصداش خیلی زیاد زمانیکه در یخچال راباز میکنیم صداش قطع میشه لطفا راهنماییم کنید

پاسخ
زکریا

لرزه گیرهای کمپرسور خراب شده و شاید هم تراز نیست که با باز کردن در بالانس می شود. یخچال را تراز کنید و در صورت برطرف نشدن عیب لرزه گیرهای کمپرسور را چک کنید و در صورت نیاز تعویض نمایید.

پاسخ
Tayebi

با سلام و خسته نباشی
ما یک یخچال ساید مدل روسو داریم. یه مشکل همیشه هست که یخچال گاهی کاملا آف شده و همه چراغ ها خاموش شده و بعد مدتی دوباره روشن میشه، تابستان و زمستان این مشکل هست مخصوصا تابستان، برای یخچال کولر گذاشتیم بازم این مشکل هست، چه گرم بشه چه خنک خاموش میشه، ممنون میشم اگر جواب کاملی بدین

پاسخ
زکریا

احتمالا تنظیماتش بهم خورده
تنظیماتش رو ریست کنید احتمالا مشکل برطرف شود.

پاسخ
حمید

سلام یه یخچال دوطبقه دارم بالایی یخچال دماش خوبه ولی فریزر خیلی برفک زود به زود قسمت بالاییش میبنده گازش رو هم تازه عوض کردم ممنون میشم راهنماییم کنید

پاسخ
زکریا

زیادی گاز شارژ شده است

پاسخ
mitra

سلام یخچال دو دره سامسونگ دارم روشن میشه ولی توی یخچال بوی بدی میده سرما تولید نمیکنه فریزرم تمام مواد غذایی اب شده.اب سردکنش کار نمیکنه

پاسخ
‌میلاد

با سلام از برق بکش دوباره بزن

پاسخ
‌میلاد

با سلام از برق بکش دوباره بزن

پاسخ
mitra

سلام یخچال دو دره سامسونگ دارم روشن میشه ولی توی یخچال بوی بدی میده سرما تولید نمیکنه فریزرم تمام مواد غذایی اب شده.اب سردکنش کار نمیکنه

پاسخ
mitra

سلام یخچال دو دره سامسونگ دارم روشن میشه ولی توی یخچال بوی بدی میده سرما تولید نمیکنه فریزرم تمام مواد غذایی اب شده.اب سردکنش کار نمیکنه

پاسخ
mitra

سلام یخچال دو دره سامسونگ دارم روشن میشه ولی توی یخچال بوی بدی میده سرما تولید نمیکنه فریزرم تمام مواد غذایی اب شده.اب سردکنش کار نمیکنه

پاسخ
زکریا

سلام احتمالا گازش خالی شده یا کم شده
باید چک کنید که کمپرسور هم کار می کند در صورت کار نکردن کمپرسور ممکن است از کمپرسور هم باشد.
ترموستات هم باید چک شود شاید خراب شده و تعویض شود.

پاسخ
فاطمه

با سلام من یک یخچال و فریزر دوقلو سامسونگ دارمدارم بعدکشیدن از پریز برق برای مدت کوتاهی و دوباره زدن آن به پریز پنل نمایشگر درجه سرمایه هر دو آنها خاموش شده و چیزی را نشان نمی دهد ممنون میشم راهنماییم کنید با تشکر

پاسخ
اسماعیل

سلام
من یه یخچال فریزر سامسونگ دارم دو ساله داره کار میکنه از دیروز بعداز ظهر وقتی کار میکنه خیلی صدا میده وقتی آف میکنه یا درشو باز میکنم صداش قطع میشه..اگه میشه راهنمایی کنید

پاسخ
اسماعیل

سلام خسته نباشید
من یه یخچال فریزر سامسونگ دارم
حدوده دو ساله داره کار میکنه
دیروز شروع کرده به صدا دادن
حالا صداش خیلی زیاد شده
درشو که باز میکنم یا آف میکنه صداش قطع میشه
لطفا راهنمایی کنید

پاسخ
خزاعی

یخچال سامسونگ داخلش یخ میزنه

پاسخ
مسعود

علت آب جمع شدن تویخچال این هست که دوتا خروجی داره از پشت پیش موتور اونها کثیف میشن دراثررطوبت و غبار واینا.ازپایین یه فنربرقکاری اروم داخل منافذشون کنین باز میشن

پاسخ
حسن

سلام
بعد از نیم ساعت کار یخچال صدای بلندی که مانند ضربه زدن با چکش از یخچال فقط یک مرتبه شنیده می شود علت چیست؟

پاسخ
اعظم

سلام.یخچال ساید ما یک سالی به آب متصل نبوده الان که وصل کردیم آب سرد کن آب رو خنک نمیکنه علت چیه؟

پاسخ
ناصری راد

یخچال فریزر سامسونگ سایت وای صاد است این یخچال وقتی هوا گرم میشود به تق تق میافتد مشکل در کجاست

پاسخ
شکرزاده

سلام ما یخچال ساید سامسونگ داریم که الان مدتیه فریزش خوب کار نمیکنه و هر چیزی که داخلش قرار داره تقریبا داره آب میشه میشه بگید مشکلش از چیه ممنون

پاسخ
علی کشاورز

سلام یخچال سامسونگ چراغ هاروشن است ولی فریزربالا کلا بدون سرما است و یخچال پایین هم کم کم بدون سرما شد

پاسخ
علی کشاورز

سلام یخچال سامسونگ چراغ هاروشن است ولی فریزربالا کلا بدون سرما است و یخچال پایین هم کم کم بدون سرما شد

پاسخ
کشاورز

سلام یخچال ما روشن است ولی هیچ سرمای ندارد

پاسخ
احمد

با سلام ، بدون اينكه در يخچال فريزر سامسونگ باز باشد سوت كشيده ميشود ، روزي چند بار
لطفا بفرماييد عيب اش از چيست؟

پاسخ
امیر

وقت بخیر یخچال دو قلو ساسونگ خریدم موتور یخچال موقع خاموش شدن لرزش دارد ولی موتور فریزر نه

پاسخ
امیر

وقت بخیر یخچال دو قلو سامسونگ خریدم موتور یخچال موقع خاموش شدن لرزش دارد ولی موتور فریزر نه

پاسخ
سجاد

سلام من یه یخچال ساید سامسونگ دارم چند وقتیه داخل یخچال و روی شیشه هارو بخار میگیره
طبیعیه یا نه؟

پاسخ
محسن

این فرنچ 4 من یخسازش دستی کار میکنه اما رو اتوماتیک جواب نمیده
سپاسگزار میشم راهنمایی کنید.

پاسخ
محمد

سلام یخچال ساید RS11 داریم الان اب خوب سرد نمیشه

پاسخ
خرم

سلام من يك يخچال سايددارم كه ديروزبخاطرنوسان برق شديدازبرق كشيدم ووقتي به برق زدم انجماددرفريزيخچال انجام نميشه ممنونم راهنمايي كنيد

پاسخ
گودرزی

آب در کف داخلی زیر جامیوه ای جمع میشود

پاسخ
محمد ح

با سلام خدمت دوستان
یخچال ساید سامسونک دارم در قسمت درب فریزر ترک خوردگی زیادی ایجاد شده علتش چیست؟
چیکار باید کرد؟

پاسخ
سارا

با سلام من یه یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ دارم تا وقتی در یخچال باز نشده یه صدایی شنیده میشه به محض باز شدن در صدا قطع میشه علتش چیه؟

پاسخ
بیتا

سلام یخچال فریز ساید سامسونگ دارم سه چهار ساعته چراغ پاورفریزش خودبخود روشن و بعد از چند لحظه خاموش میشه . تقریبا هر دقیقه یه بار این طور میشه مشکلش چیه؟

پاسخ
محمد

داخل یخچال ساید خونه ما غذاهای داخل قسمت یخچال یخ میزنه ایا دمای داخل یخچال خیلی کمه؟چون روی دمای ۳درجه تنظیم بودش

پاسخ
محمدرضا

سلام یخچال روشن است و کارمیکند چراغهای داخل خاموش هستند عوض کردم بازروشن نمیشوند.مدل یخچال 58NXA و شماره سریال58NXASلطفا راهنمایی دهید.ممنونم

پاسخ
محمدرضا

سلام یخچال سامسونگ چراغ داخل یخچال روشن نمیشود آنهاراعوض کردم بازروشن نشد.مدل58NXA

پاسخ
غلامی

یخچال hm24 چند ماهه خریدم اصلا راضی نیستم اشغال ترین یخچال دنیاست خیلی صداش زیاده مخصوصا وقتی یخ ساز روشن میشه تا زمانی که یخسازو روشن گذاشتم صدای ویز ویزش خیلی زیاد میشه شبا نمیشه خوابید اصلاغ راضی نیستم

پاسخ
حسن ایمانی

سلام از آب سردکن که استفاده میکنم آب خیلی ضعیف است ویک لیوان که میخواهد پر شود ۱۰دقیقه طول میکشد لطفاً بگویید عیب از چیست درضمن فشار آب خوب است

پاسخ
محمدی

یخچال ساید بای ساید سامسونگ دارم خود بخود همه چیز داخل آب میشود درجه یخچال مثبت ۲۸میشود درجه فریز مثبت ۳۰لطفا راهنمایی کنید چکار کنم متشکر میشوم.

پاسخ
علیزاده

با سلام دیواره خارجی یخچال و فریر سامسونگ ما زیاد گرم میشود.به نظر شما علت چه چیز میباشد؟

پاسخ
حمید

یخچال دو قلو سامسونگ دارم. فریزر آن مرتب آلارم می دهد

پاسخ
سیاوش

مدل یخچال من فرنچ2
مدتیِ که تو جعبه پایینی یخچال اب جمع میشه علتش چیه

پاسخ
w.Q

مشکلتون اگه حل شده ما رو هم راهنمایی کنید .ممنون

پاسخ
سخن شيرين

يخچال من مدل ١٢٣ ميباشد از طرف نمايندگى ازمن ٣٠٠ هزارتومان كرفتند تايك تكه لوله به لوله اب كوتاه شده وصل كنند يخچال كاملا سالم بوده ولى از وقتى نماينده شما درب را نصب ولوله اب را وصل نموده يخساز كار نمى كند لطفا كمكم كنيد. متشكرم

پاسخ
بهنام

سلام
یخچال ساید سامسونگ داریم از لحظه ای که به برق می زنیم یک ساعت موتور و فن های داخل کار می کنند و سپس قطع شده ولی نمایشگر دیجیتال هست با در آوردن دوشاخی و وصل مجدد دوباره به مدت یک ساعت کار می کند و دوباره موتور و فن ها قطع می شوند و با درآوردن و وصل مجدد دو شاخی کار می کنند علت چیست
ممنون

پاسخ
بهنام

سلام
یخچال ساید سامسونگ داریم از لحظه ای که به برق می زنیم یک ساعت موتور و فن های داخل کار می کنند و سپس قطع شده ولی نمایشگر دیجیتال هست با در آوردن دوشاخی و وصل مجدد دوباره به مدت یک ساعت کار می کند و دوباره موتور و فن ها قطع می شوند و با درآوردن و وصل مجدد دو شاخی کار می کنند علت چیست
ممنون

پاسخ
زهرا


سلام فن یخچال صدا میده وقتی شروع ب کار میکنه.حالتی اهسته میچرخه و صدا میده.میزنم به یخچال یا تکونش میدم بعضی وقتا صداش تموم میشه حرکتشم نرمال میشه لطفا کمک کنید نگرانم

پاسخ
محسن

سلام
واقعامارک سامسونگ خوب نیست واقعاافتضاحه عزیزان بهتون توصیه میکنم که اصلااین مارک رونخریدمخصوصایخچالهاش که اصلاخوب درنیومده من خودم دوماه پیش خریدم موتورش سوخت سایدبای سایدهم بودازماشین لباسشوییش هم اصلاراضی نیستیم.

پاسخ
ثمری

سلام وقت شما بخیر ، من یخچالمو تازه خریدم ، و از وقتی که به برق وصل شده تا الان درجۀ یخچال پایین نمیاد ، هردفعه که هم تنظیم میکنم روی درجه ی پایین بعد از سه ثانیه به عدد قبلی برمیگرده .الان درجه یخچال روی 9 و فریزر روی 30 مونده

پاسخ
عباس مهدویان

یخچال-فریزر سامسونگ است. قسمت بالا یخچال و پایین فریزر است .درجه یجچال را هرچه تغییر می دهیم مجددا برروی صفر درجه ثابت می شود چه کار کنم درجه یخچال را به درجه دلخواه خودم (5 درجه) ثابت نمایم؟
با احترام
مهدویان

پاسخ
فرهاد

با سلام پارسال یخچال دو قلو سامسونگ خریدم تا دو روز پیش هیچ مشکلی نداشته تا اینکه الان دو روزه از زیر پایه یخچال یه مایع سبز رنگ رقیق نسبتا چسبناک خارج میشه!لطفا راهنمایی کنین باید چیکار کنم؟ممنون میشم

پاسخ
علی

زیر کشابهای یخچال آب پر میشود؟

پاسخ
مهرداد خسروانجم

فريزر سامسونگ كوچكي دارم. خنك نميكرد، دادمش تعمير. دو جا بردم و هزينه هايي پرداختم. حالا فريزر تبديل شده به گرمكن. داخلش گرم ميشه و هيچ اتفاق ديگه اي نميفته.

پاسخ
علی

سلام
یخچال فریزر سامسونگ دارم که یک ساله کار میکنه کف جای میوه پر آب شده مسیر خروجی هم چک کردم نشدناراحت

پاسخ
سجاد

تراز نیست.اون سوراخ تخلیه ابش هم چک بشه

پاسخ
علی اشرفی

من میخواهم صفحه نمایش را از درب فریزی ساید بای ساید سامسونگ را جدا کنم جهت برسی بسثه نشدن درب یخ ریز

علی اشرفی
پاسخ
ااسد سرویس

مطااب به روز لطفا

پاسخ
غزال

سلام وقتتون بخیر من ده روزه یخچال فریزر سامسونگ rt850_pn خریدم اونم از نمایندگیش..
از روز دوم همش صدای تق تق میده تاحالا دو بارم از نمایندگی اومدن از شانس من هروقت اونا اومدن صدا نمیداد گفتن مشکلی نداره و عادیه و حساس شدین!! حرف من اینه چرا برای بقیه اقوام این سروصدا رو نداره ؟ گاهی وقتا اونقد صداش زیاده که از خواب میپریم... امروزم ی بار صدای بوق کوچیکی هم داد... بخدا گاهی میگم یخچال ایرانی میخریدم ازین بهتر بود
توروخدا راهنمایی کنید باید چیکار کنم ؟
الان دو روزه صدای تق تقش بلندتر هم شده و وقتی موتورش کار میکنه صداش زیاده...

پاسخ
نسیم افشار

سلام من یه سوال دارم ،، اگر یخچال تراز باشه وقتی در یخچال رها می شه باید خود به خود بسته بشه یا نباید بسته بشه ؟ ممنون میشم جواب بدین

پاسخ
سجاد

باید بسته بشه.معمولا جلوی یخچال از عقبش بلندتر باشه بهتره..

پاسخ
علیپور

یخچال خوب کار نمی کند

پاسخ
احمدی

سلام.
یخچال فریزر مدل Rt870 دارم هم در حالت عادی هم سرمای پرقدرت در داخل و خارج یخچال بوی سوختگی میاد لطفا کمک کنید علت چیه

پاسخ
مریم

سلام.
یخچال فریزر دوقلو سامسونگ داریم
مدتی فریزر ارور E3میده .لطفا راهنمایی کنید .

پاسخ
یوسفی

سلام يخچال فريزرسامسونگ ازهمان روز اول هريک ساعت يک صداِی مثل ترکيدن ترقه را می دهد الان دو ماه خريده ام

پاسخ
محمد

سلام من یک یخچال فریزر سامسونگ دارم که فریزرش کار میکنه ولی یخچالش خنک نمیکنه میشه راهنماییم کنید

پاسخ
اصغرجلیلی

درود برشما یخچال ما ساید. سامسونگ هستش بااینکه دمای یخچال را روی عدد۲گذاشتیم ولی هنوز سرمای داخل یخچال طوری هستش که میوه خراب میشود(یخ بردگی)ممنون میشم راهنماییم کنید.باتشکر ازشما

پاسخ
اصغرجلیلی

درود برشما یخچال ما ساید. سامسونگ هستش بااینکه دمای یخچال را روی عدد۲گذاشتیم ولی هنوز سرمای داخل یخچال طوری هستش که میوه خراب میشود(یخ بردگی)ممنون میشم راهنماییم کنید.باتشکر ازشما

پاسخ
بابک

سلام در فصل سرما یخچال باید در چه دمای باشد

پاسخ
رضا عسگری
http://iraneverest.ir

سلام یخچال سامسونگ بنده دو طبقه بالا برفک و یخ میزند اگر ممکن است من را را راهنمایی کنید.تشکر

پاسخ
Mohammad

هنگام بستن درب یخچال RR20 صدای ریزش آب میآید آیا یخچال ایرادی پیدا کرده

پاسخ
سلیمی

یخ درست نمی کند

پاسخ
سلیمی - قم

سلام سایدفرنچ که مدتی است یخ سازش کارنمی کند ولی آب سرکن مشکلی ندارد هواگیری هم کردم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد . از نمایندگی تعمیرات سامسونگ آمدند دیدند و گفتن باید بردآن عوض شود که نزدیک به هشتصدهزار تا یک میلیون تومان هزینه اش میشود . ولی بند احتمال میدهم ایراد چیز دیگری باشد لطفا راهنمایی بفرمایید .باتشکر

پاسخ
مهدی

با سلام
یه ساید دارم سال 1393 خریدم قسمت یخچالش با وجود این که روی بیشتر درجه (7+) هست ولی خیلی مواد رو سرد میکنه. کسی دلیلش رو می دونه. درضمن بیشتر از 7 نمیشه

پاسخ
ریوا

سلام . چند روزیه صدای آژیر یخچال بی دلیل نواخته میشه وقتی درب قسمت فریزر باز بسته میکنم قطع میشه مدت زمان نواختن 30 ثانیه است.

پاسخ
فاطمه

با سلام... یخچال فریزر سامسونگ ما که از سال 1390 خریدیم از امروز صبح خیلی زود به زود به فاصله چنج دقیقه اتومات میکنه...... میشه بگین دلیلش چیه و چیکار باید کرد؟؟؟؟؟

پاسخ
مسیب

سلام .یه یخچال سایت داریم گاهی وقتا صدا میکنه .در فریزرشو که باز میکنیم قطع میشه و دوباره بعد چند دقیقه صدا میکنه

پاسخ
رضا مجدد

علت خاموشی صفحه نمایشگر چیست

پاسخ
ناصر علیزاده

سلام.دوستان..خواااااااااااااااااااهش میکنم راهنمایی کنید..یخچال سامسونگ دوقلو ی دارم که فریزرش مشکلی نداره ولی یخچال که مدلش RR18WESW هستش.که درجه خنک کردنش از 9پایین تر نمیاد..خووووووووووواهش میکنم اگه کسی میدونه..راهنمایی کنه...و از طریق تلگرام به شماره 09184947360 مشاوره فنی بدین...یه دنیاااااااااااااا سپااااااااااااس

پاسخ
بهمني

با سلام
مدتي است با اينكه داخل يخچال را تميز ميكنيم داخل ديواره يخچالمان قرمز مايل به بنفش ميشه وقتي پاك ميكنم كاملا تميز نميشه و كم رنگ ميشه يخچال بلومبرگ ميباشد آيا كسي ميدونه علتش چيه؟

پاسخ
رحمان

سلام دو ساله که یه یخچال ساید روسو خریدم الان موقع اتومات زدن صداش خیلی زیاد شده در یخچال رو هم باز میکنم صداش قطع نمیشه راهنمايي کنید

پاسخ
*

سلام من یخچال فریزر سامسونگ مدل rl726 دارم دو روزه صدا از داخل یخچال میاد خیلی شدیده ووقتی در یخچالو باز میکنم قطع میشه میبندم شروع میشه انگار از فنه درسته؟

پاسخ
مهدوی

سلام یخچالم سای بابا ساید هست الان چند روزه پشتش مثل تراکتور صدامیده ، دوروز از برق کشیدمش دوباره زدم بازم همینطوره

پاسخ
محمد حسین

باسلام، یخچال فریزر ما بعلت قطع جریان برق نمایشگرش ازکار افتاده و یخچال سردی ندارد، قبلا بعد از حدود هشت ساعت شروع بکارمیکرد اما از دیروز تابحال ک برق قطع شد دیگر کار نمی کند.لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ
مهرناز

چراغ درجه حرارت یخچال ما همش چشمک میزنه وثابت نمیشه علتش چیه؟؟سامسونگ سایدبای سایدهستش.

پاسخ
ارش

سلام من یه یخچال وفریزر سامسونگ دارم وقتی درب یخچال را باز میکنم صدای تقه میدهد لطفا راهنمایی کنید علت چیست؟

پاسخ
حسن حاجی حسینلو

فنر مجرای عبور یخ یخچال سای بای ساید سامسونگ مدلG26 ما شکسته است نمایندگی می گوید شما باید آن را از طریق سایت درخواست کنید
شماره سریال C31943BC901284-L

پاسخ
مجید سقایی

سلام من یخچال دوقلوی سامسونگ دارم که یخچال رو صفحه نمایشش 2باره علامت پریز برق دیده میشه و یخچال داخلش گرمه علتش چیه وقتی دکمه درجه رو تنظیم میکنم به کار میفته .

پاسخ
حسین. شمس

سلام یخچالساید دارم الان دو روزه از زیر یخچال آب زیادی میریزد
لطفا راهنمایی کنید

پاسخ
Alireza

یخساز ایراد پیدا کرد زنگ زدیم اومدن تعویض کردن به قیمت ۳۸۰ ولی بعد از ۱۲ ساعت کلا ۳۰ تا یخ نساخته از ۷ تا خونه فقط ۳تاش ابگیری میکند همون ۳تا رو خالی میکنه.میتونم بدونم ایرادشو.با تشکر

پاسخ
مژگان

با سلام و عرض خسته نباشید
یخچال فریزرمن از نوع دوقلو سامسونگ هست ،یه سالی هست با رفتن برق دمای روی نمایشگر تغییر میکند،یعنی وقتی برق میاد دما که پیش فرض روی 4دیگه 4نیست و بالای میره. درضمن مواظب هم داره. ممنون میشم جواب بدین.

پاسخ
آرش

سلام
پنل یخچال RS-French روی عدد ۸۸ و ۸۲ را نشان میدهد و عدد ۸۲ در حال قطع و وصل است و پنل کار نمیکند .
نشونه ی چی هست؟؟؟

آرش
پاسخ
مهرداد

سلام .یخچال سایدبای سایت سامسونگ داریم به مدته چندین ساعت درب ش باز مونده تمامی گوشت و سبزی در فریز آب شدن و آب سرازیر شده به بیرون و فن ش کار میکنه ولی اصلا داخل فریز و یخچال خنک نمیشه صدای کمپرسور نمیاد ولی فن میاد لطفا راهنمایی کنید چیکار کنیم؟ممنون

پاسخ
مهرداد

سلام درب یخچال به مدت چند ساعت باز مونده تمامه فریز و گوشت و مرغ ش آب شدن صدای فن میاد ولی کمپرسور صدایی نمیاد هم قسمت فریز هم قسمت یخچال هیچ کدوم خنک نمیشه لطفا راهنمایی کنید چیکار باید کرد ممنون میشم

پاسخ
آرش

باسلام/یخجال فریزرمن بعدازرفتن به تعمیرگاه وشارزگاز.نمیدونم چراوقتی به پریزبرق میزنم فیوزکنتوربرق میپره/ممنون میشم جواب بدید:تشکر

پاسخ
مصطفي ميرزايي

با سلام
مدل يخچال ما RS28KLSW هست و صفحه نمايشگر روشن و همه چيز رو نمايش ميدهد ولي تمام كليدها غير فعال شده است و با قفل كودك هم باز نميشود .
ممنون ميشم راهنمايي نماييد

پاسخ
سمیه ارسلو

سلام ببخشید یخچال ما دربش خوب بسته نمیشه گفتن باید آب بندی بشه ولی من بلد نیستم اگه امکان داره راهنمایی بفرمایین

پاسخ
بهرام

درجه دیجیتالل رویی پنل فریزر خاموش روشن میشود

پاسخ
بهرام

درجه دیجیتالل رویی پنل فریزر خاموش روشن میشود

پاسخ
نجفی

کمتر از یک ماهه که یخچال ساید مدل پولاریس رو خریدم و از همون اول بوی خیلی بدی میده..چیکار کنم؟؟؟

پاسخ
مریم نوروزی

سلام وقت بخیر من یخچال فریز سامسونگ مدل RT75دارم از دیروز یخچال به یکبار صدای داد وفیوز پرید وقتی دوباره فیوز وصل کردیم بعد از یک ساعت دوباره فیوز پرید لطفا کمکم کنید

پاسخ
یوسف

سلام
الان یک هفته میشه که وقتی دریخچال ومیبندیم صدای قلقل میده لطفا راهنمای کنید

پاسخ
محسن

لطفا راهنمایی کنید.کندانسور فریزر به شدت داغ می شود، حرکت گاز نرمال است. ولی شدت سرما و یخ زدگی وجود ندارد!

پاسخ
محسن

لطفا راهنمایی کنید.کندانسور فریزر به شدت داغ می شود، حرکت گاز نرمال است. ولی شدت سرما و یخ زدگی وجود ندارد!

پاسخ
میترا نظام نیا

سلام من یخچال فرنچ دارم از صبح صدای غیر عادی میده در یخچال که باز میکنیم صدا قطع میشه مشکل چیه

پاسخ
حسین

من یک یخچال فریز سامسونگ دارم که صدای میده از برقم میکشمش بازم تا چند دیقه صدا میکنه صدای مثل قارو قور شکم ادم میکنه مشکلش چی از روز اولم همین صدا داشتم ولی کمتر بود

پاسخ
مهشید

چند روزب است یخچالم چراغ چشمک زن دمای قسمت یخچال مرتب میزنه دربش هم بسته است ولی ثابت نمیشه

پاسخ
عقیل زارع

با سلام و احترام
روی مانیتور یخچال علامت دو شاخ برق میاد هر کاری میکنم این علامت نمیره تا دمای یخچال رو تنظیم کنم چکار باید انجام بدم

پاسخ
محسن

سلام یخچال فریزر دو قلو سامسونگ دارم پشت سرهم آلارم میده و روی صفحه ال ای دی آن گزینه قفل کودک باز و بسته میشه و آلارم میده خواهشمندم راهنمایی کنید با تشکر

پاسخ
کالاتیک
http://www.kalatik.com

ممنون از راهنماییتون. من از برند سامسونگ بسیار راضی ام

پاسخ
علی

سلام یخساز یخچال ساید یخ میسازه ولی از قالب خارج نمیشه تا دوباره ابگیری کنه .اهر ن ش میره پایین به یخ گیر میکنه و متوقف میشه علت چیه ممنون مو

پاسخ
کبری رحمانی

عدم خارج یخ از یخساز

پاسخ
نوید

سلام.یخچال سایبایساد فریزر در بالا میباشددارم.متاسفاته هر سال فن انتقال سرما به خاطر وجود یخ اطراف فن پروانه ان به صدا میافتد و بعد از چند روز از کار میافتد.راه حل ان را بفرمایید متشکرم.

پاسخ
شبنم

سلام
داخل یخچال خنک است، اما داخل فریزر گرم شده، علت چیست؟

پاسخ
مسعود

با سلام
یخچال فریزر مدل RH77سامسونگ دارم موقعی که درب یخچال باز و بسته میشه درجه یخچال و فریزر تغییر میکنه علت چی میتونه باشه . ممنون

پاسخ
هومان

سلام
یخچال فریزر سامسونگ مدل زیپل دارم بعد مدتی که کار میکنه صدایی مثل برخورد فن به چیزی میاد و یخچال خنک نمیکنه و با باز کردن درب قسمت بار صدا از بین میره راه حل چیه?

پاسخ
سعید

باسلام من یک دستگاه یخچال ساید مدل روسو دارم که بعلت ناشی گری تعمیرکاری کمپرسور باز شد و با مراجعه به نمایندگی کمپرسور نصب و گاز گیری شد و بعد از سه هفته لوله های پشت یخچال که به کمپرسور وصل هست برفک میزند میخواستم دلیلش را بدونم
با سپاس از کمکتون

پاسخ
محمد

سلام فریز درست کار میکنه ولی داخل یخچال گرم هست

پاسخ
محمد

سلام فریز درست کار میکنه ولی داخل یخچال گرم هست

پاسخ
محمد تهرانی

با عرض سلام . زمانی که میخواهم از اب سرد کن استفاده کنم . خیلی کند اب ازش بیرون میاد . ممنون میشم عیبش رو بگید .

پاسخ
شیرین

سلام من یخچال ساید با ساید سامسونگ دارم از دیروز قسمت یخچال خنک نمیکنه درجه 3 چیکار باید بکنم

پاسخ
محمد

سلام یخچال فریزر دو قلوی سامسونگ دارم یخچالم وقتی درش رو باز میکنم بعد از بستن از پشت یخچال یک صدایی شبیه غَرغرَه اب در گلو میاد علت چی میتونه باشه ممنون

پاسخ
احمدرضا

سلام دریخچال ساید ما برقی شده چکارکنیم؟

پاسخ
ع چکنی

یحچال فریزر سامسونگ مدل srl46wea داریم که دچار مشکل شده وقتی به برق وصل میکنیم برای 20 ثانیه روشن میشودبعد قطع شده الارم rd میدهد لطفا راهنمایی کنید

پاسخ
محمد

سلام یخچال ما خیلی روشن میشود یعنی هر باری ک روشن میشود حدود 1ساعت کار میکند و حدود 20دقیقه خاموش است میخاستم ببینم ایا عادی است یا عیبی دارد

پاسخ
ابراهيم

با سلام و احترام
يخچال فريزر من سامسونگ قديمي است. 5 تا 6 ساعت به خوبي كار مي كند و يخچال OFF مي كند و مجددا روشن مي شود. بعد از مدت 6 ساعت موتو كه خاموش شد دوباره روشن نمي شود. وقتي كه از برق بكشم و مجددا به برق متصل كنم موتور به راحتي كار مي كند و از نظر سرما هم هيچ مشكلي ندارد و فن ‌ها هم راحت كار مي‌كند.
خواهشمند است مرا راهنمايي كنيد.
آيا امكان دارد كه برد ان ار تنظيم خارج شده باشد.

پاسخ
فریبرز

آیا در دوره گارنتی یخچال فریزر سامسونگ،جهت تعمیر و یا ایاب و ذهاب باید پولی پرداخت کرد و اینکه تعمیر کارباید در خانه تعمیر کند و یا در مغازه.

پاسخ
ایمان

یخچال سامسونگ مدل RR18WESNبردشو باسنسورشو عوض کردم اما مثل قبل دکمه نمایشگر کارنمیکند نمایشگرو تست کردم سالمه

پاسخ
محمدرضا

سلام درجه فریزر مرتب خاموش روشن میشود جواب بدید ممنون میشم

پاسخ
امیر آهنگران

یخچال هنگام بسته شدن درب صدای ریزش یا قلفل آب میدهد

پاسخ
Peyman

سلام من یخچال دوقلو سامسونگ دارم مدل RR20 چند وقتیه که بعد از بستن درب یخچال صدایی از سمت موتور میاد که روز به روز هم داره بیشتر میشه لطفا راهنمایی فرمایید

پاسخ
علی

یکی از طبقه یخچال بیش از حد سرد میکند

پاسخ
علی

یکی از طبقه یخچال بیش از حد سرد میکند

پاسخ
امير حديدى

سلام
من سايد سامسونگ دارم به يكباره شماره ديجيتال روى صفحه نمايشگر مربوط به درجه يخچال شروع به چشمك زدن كرد و يخچال هم مثل سابق سرد نميشود و الان شماره نمايشگر روى ٢ چشمك ميزند دليل چيه

پاسخ
غلامرضا حیدری

سلام.یخچال در قسمت پایین خوب کار میکند.کمپرسور و فن هم فعال است ولی فریزر سرما و فراست ندارد.و در صورت باز کردن درب فریزر چراغ دایم روشن و خاموش میشود و صدای رله در بالا می آید

غلامرضا حیدری
پاسخ
Ati

سلام.خسته نباشید.یخچال دوقلو سامسونگ دارم.در یخچال رو میبندم.صدای ریزش آب میاد.ولی نه آبی توی یخچاله نه هیچی.این صدا از چیه.با تشکر از پاسخگویی

پاسخ
هادی اصاری

سلام و خسته نباشید
یخچال فریزرسامسونگ دارم، مدتیه زیر جامیوه ای ان اب جمع میشه دلیلش چی هست و چیکار کنم؟

پاسخ
مسلم

سلام یخچال بنده مدل سامسونگ دیجیتال میباشد. بوردش پشت سر هم به صورت اتومات خاموش روشن میشه به صورتی که تمام برق یخچال قطع میشه.

پاسخ
موسوی

سلام
یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ داریم که بعد از روشن کردن صفحه نمایش آن خاموش مانده فقط یک خط کوچک از نمایشکر در جه حرارت آن چشمک می زند . مشکل چیست ؟ لطفا” راهنمایی بفرملیید .
باتشکر

پاسخ
همایون فتاحی

نمایشگر دیجیتال درب وقتی درب بسته است چیزی نشان نمی دهد درب بازمیشود درجه یخچال رانشان میدهدوقتی درب رامیبندیم بعدازچندثانیه خاموش میشود علت چیست

پاسخ
همایون فتاحی

نمایشگر دیجیتال درب وقتی درب بسته است چیزی نشان نمی دهد درب بازمیشود درجه یخچال رانشان میدهدوقتی درب رامیبندیم بعدازچندثانیه خاموش میشود علت چیست

پاسخ
اسماعیل شایان

سلام خسته نباشید لطفا دلیل چشمک زدن درجه فریزرو برام بگید ممنون

پاسخ
اسماعیل شایان

سلام خسته نباشید لطفا دلیل چشمک زدن درجه فریزرو برام بگید ممنون

پاسخ
قنبری

سلام دو روزه که یخچال ما به محض روشن شدن با یک صدای چیک خاموش می شود متاسفانه با نماینده مربوطه تماس گرفتم اظهار داشت موتور یخچال سوخته

پاسخ
قنبری

سلام دو روزه که یخچال ما به محض روشن شدن با یک صدای چیک خاموش می شود متاسفانه با نماینده مربوطه تماس گرفتم اظهار داشت موتور یخچال سوخته

پاسخ
قنبری

سلام دو روزه که یخچال ما به محض روشن شدن با یک صدای چیک خاموش می شود متاسفانه با نماینده مربوطه تماس گرفتم اظهار داشت موتور یخچال سوخته.

پاسخ
قنبری

سلام دو روزه که یخچال ما به محض روشن شدن با یک صدای چیک خاموش می شود متاسفانه با نماینده مربوطه تماس گرفتم اظهار داشت موتور یخچال سوخته درضمن یخچال سایبای ساید دودرب می باشد.

پاسخ
محمد

سلام یخچال ما هر چند وقت یک بار صدای مثل جیق زدن تسمه پروانه میده

پاسخ
مهدی

سلام یخچال الترولوکس موتورش زیاد داغ میشد تعویض کردیم الان دوباره داغ میکنه سرد هم نمیکنه لطفا راهنمایی کنید

پاسخ
رضا

سلام یخچال سامسونگ ما وقتی در انرا باز و بسته میکنیم از پشت پخچال صدای ریزش اب میاد ولی هیچگونه ابی دیده نمیشود
علت چیست؟
تشکر

پاسخ
محمود

سلام
یه یخچال hm24 خریدم .بعد روشن کردن چراغهای دما چشمک میزنه و کمپرسور یه ساعتی کار میکنه و خاموش میشه.
چقدر باید بمونه تا دمای داخل تنظیم بشه؟
ایا قطعه ای مشکل پیدا کرده؟
لازمه تنظیمات رو تغییر بدم؟

پاسخ
جواد

باسلام فریز سامسونگ دارم روشن میشه ولی سرد نمیکنه همچیزش هم مرتبه علت چیه

پاسخ
ابراهیمی

با سلام و احترام
یخچال فریزر قدیمی سامسونگ دارم مشکل اولیش بالا رفتن دمای فریزر بود که تعمیر کار فن رو عوض کرد و ترمو فیوز خود یخچال را باز و بسته کرد. الان مدتیه زمان اتوماتش نا منظم شده مثلا یک یا دو بار در روز به مدت 2 ساعت اتومات میشه و دمای فریزر به 8+ میرسه اما بقیه اتوماتهای همون روز طبیعیه تعمیر کار ترموستات و تایمر را هم عوض کرده اما مشکل حل نشده .با تشکر

پاسخ
محمد

سلام و درود
یه یخچال فریزر ساید سامسونگ دارم که همزمان با باز کردن درب یخچال صدای خاموش شدن پره های فن میاد و الان یخچال عملا کار نمیکنه و دماش رفته روی 18. ولی فریزر هیچ مشکلی نداره.اگه امکان داره راهنمایی بفرمایید.
متشکرم از سایت عالی شما

پاسخ
سیدمهدی

سلام یخچال فریزر سامسونگ دارم قسمت فریزر سرماداردهیچ مشکلی نداردولی قسمت یخچال گرم هست چندتعمیرکارآوردم کسی تشخیص ندادلطفا راهنمایی کنید

پاسخ
محسن

سلام
زیر در یخچال جاییکه واسه گذاشتن شیشه اب هست قطرات اب جمع میشه و پس از چند ساعت اب زیادی زیر در یخچال جمع میشه علتش چیه

پاسخ
شقایق

سلام خسته نباشید. ببخشید یخچال فریزر سامسونگ ما، عدد دمای یخچال روی صفحه نمایش مدام چشمک میزنه ( خاموش روشن میشه). دمای یخچال هم انگار به اون سردی که باید باشه نیست. میشه لطفا راهنماییم کنید مشکلش چیه؟

شقایق
پاسخ
نازی

سلام. مال ما هم همین مشکل رو پیدا کرده. مشکل شما حل شد؟ دلیلش چی بود؟

پاسخ
پژمان

سلام امروز یه يخچال فریزر بالا پایین گرفتم اومدن نصب کردن رفتن ولی چراغای پنل کنترل خاموش نمیشه میخواستم ببینم طبیعیه یا اینکه خرابه

پاسخ
عليرضا

سلام صفحه يخچال كار نمي كنه مثل اينكه كلا قفل شده نه كم وزياد ميشه نه صرفه جويش كار مي كنه

پاسخ
علی توحیدی

سلام خسته نباشید . ما یه یخچال سامسونگ مدل RL420DGTS داریم چند وقته دما و عملکرد فریزر خوب و عادیه منتها قسمت بالای یخچال گرمه انگار کلا کار نمیکنه . ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ
محمد

سلام
من مدتها یخچال فریز سامسونگم از زیر جا میوه ای اب می ریخت و چندین سرویسکار اوردم و تمامی قطعات دیفراست ازجمله سنسور فن المنت ترموفیوز عوض شد باز هم همین مشکلو داشتم تا اینکه خودم عیبشو فهمیدم الان هم اومدم اینجا گفتم شاید خیلی ها مثل من درگیر این مشکل باشند بتونم راهنمایی کنم
09359071668 به این شماره تو تلگرام پیام بدید خوشحال میشم کمک کنم.
یا علی

پاسخ
ش اعتمادي

سلام مدتيست يخچال سايد سامسونگم به محض زدن قسمت يخ خاموش ميشود كلا،،،،و بايد فيوزش عوض شود لطفا راهنمايي كنيد چون نميشود از يخساز استفاده كنم

پاسخ
داودی

سلام خسته نباشید یخچال فریزر سامسونگ دارم سرد خانه فریز کاملا یخ میزند و موتور یکسره کار میکنه اما یخچال سرد نمیشود

پاسخ
سلام

سلام یخچال ساید بای ساید ما سمت یخچال سرد نمیکنه ودمای داخل یخچال بالاست وفن ان کار نمی کند
راهنمایی کنید لطفا

پاسخ
azadeh

با سلام
چراغ درجه يخچال روشن و خاموش مي شود روي هر دمايي كه تنظيم ميكنيم ،چراغ روشن وخاموش مي شود

پاسخ
محمد صادق

یخچال فریزر ما تاچ نمایشگرش کار نمیکنه متاسفانه بخاطر بچه قفل کرده بودم الان میخوام بازش کنم دیگه کار نمیکنه چیکار کنم؟

پاسخ
محمد صادق

یخچال فریزر ما تاچ نمایشگرش کار نمیکنه متاسفانه بخاطر بچه قفل کرده بودم الان میخوام بازش کنم دیگه کار نمیکنه چیکار کنم؟

پاسخ
امین

با سلام یخچال ما وقتی درشو باز میکنی صدا نداره اما وقتی درشو میبندی خیلی صدا میده مشکل از چی ممنون

پاسخ
رحمان

سلام. روی یخچال من علامت دوشاخه ظاهر شده. نشونه چیه؟

پاسخ
گروسی

جمع شدن چند قطره اب داخل فریزر

پاسخ
حسن علیپور

سلام خسته نباشید یخجتل مدل L720
چند وقتی هست زیر جامیوه ای سمت راست یخ میزنه علتش چی میتونه باشه ممنون میشم

پاسخ
حسن علیپور

یخچال

پاسخ
نظریان

با سلام یخچال مدل RL72 خریدم قسمت پایین قسمت یخچال پشت درک ها حالت نقطه ای برفک میزنه مثل توپ پینگ پونگ میشه حالا مشکلش چی هست ؟؟؟؟

پاسخ
سعید کاویانپور

سلام یخچال ما کلیداش هیچکدوم عمل نمیکنه لطفا راهنمایی کنید

پاسخ
هادی

درود. یخچال‌فریزرسامسونگ‌فرنچ‌دارم
هر نیم ساعت صدای ترقو تروق میده. ازتعمیرکار پرسیدم میگه‌دیفراست میشه‌و طبیعی هست. اصلا منطقی نیست. اینهمه سروصدا.لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ
حسین

با سلام، من یک یخچال و فریزر دوقلو مدل RR35H66107F دارم چند روز هست که متوجه شدم یخچال آن مثل گذشته سرد نمی کنه و دمای داخل آن خیلی سرد نیست نمایشگر عدد 9 را نشان می دهد، روی حالت پاور کول هم گذاشتم ولی دمای آن تغییری نمی کند، هیچگونه آلارمی هم ندارد، می خوام بدونم مشکل از کدام قسمت می باشد؟ اگر بخواهم فن آنرا چک کنم جای دقیق و نحوه تست آن چگونه هست؟ متشکرم از توجه و راهنمایی شما

پاسخ
علي

لامپ درب بار يخچال روشن نميشود كليد درب سالم است مشكل كجاست ممنون ميشم راهنماي كنيد

پاسخ
محمدی

سلام یخچال من سامسونگ هست و هر چند ساعت قسمت پایین یخچال کف یخچال از داخل اب جم می شود درجه یخچال روی 3 هست ممنونم راهنمایی بفرمایید

پاسخ
میری

سلام مانیتور ساید خاموش شده،یخچال مشکلی نداره،علت؟

پاسخ
محمود

سلام .یخچال فریزر سامسونگ دارم چند روز است دمای یخچال آن ثابت نمونه و بر روی هر دمایی که تنظیمش کنی دوباره برمیگرده به دمای 9 درجه . اما دمای فریزر آن قابل تنظیم است لطفا راهنمایی کنید .

پاسخ
مجید

سلام زمانیکه یخچال ساید درش بسته هست چرا چراغ هایه نمایشگرش خاموش نمیشه

پاسخ
محمد

سلام یخچال صفحه دیجیتالش خود به خود ‌‌شماره عوض میکنه

پاسخ
محمد

سلام یخچال دیجیتالش خود بخود شماره عوض میکنه

پاسخ
محسن

سلام بدنه یخچال برق داراست

پاسخ
عباس دانشفر

درخواست عضویت در تعمیرات یخچال و لوازم برودتی وخاکی.

پاسخ
مسلم م

سلام من یه یخچال سامسونگ دارم ماهی یکبار ازکار میوفته شبکه داخل یخچال برفک میزنه و دیگه سرد نمیکنه باید هرماه من ۲۴ساعت باید ازبرق بکشم توروخدا مشکلش چیه ؟؟؟؟

پاسخ
شفیعی

یخچال فریزر دو قلوی دارم که هرچه در یخچال آن قرار گرفته یخ میزند ، برد آن را هم عوض کردم مشکل حل نشده ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید

پاسخ
امیرحسین

سلام یخچال ما جدیدم اب میاید ازش

پاسخ
امیرحسین

خواهش میکنم لطفا پاسخ دهید

پاسخ
علی گنجی

سلام یخچال فریزر سامسونگ دارم فریزر مشکلی ندارد ولی یخچال سرد نمیکنه مشکل کجاست

پاسخ
علی

سلام.ساید سامسونگ دارم.مدتی پیش خودبه خود صدامیداد وحالت یخ سازش عوض میشد وعلامت فیلتر می آمد ومیرفت بعد همه صفحه کلیدش قفل‌میشد.ازبرق که جدامیکردم دوباره وصل میکردم.درست میشد.چندروزیه کلا صفحه کلیدش قفله ٱب هم توفریزر یخ نمیزمه.ولی یخچال خوب کارمیکنه

پاسخ
مهدی

درود.
من یک یخچال فریزر مدل RL71PCEW دارم, مدتی هست که در قسمت کف یخچال (زیر جا میوه ای ها) آب جمع میشود. علت چیست و چگونه میشه برطرفش کرد.
با سپاس فراوان.

پاسخ
قاسم

نحوه ریست کردن یخچال دو طبقه سامسونگ

پاسخ
علی

سلام من یخچال سامسونگ دو طبقه فریزر پایین دارم الان دوبار هست که داخل جا میوه ای آب جمع میشه اگه کسی علت عیب رو میدونه راهنمایی کنه ممنون

پاسخ
مجید

سلام چرا آبی که از آب سرد کن یخچال میاد سریع قط نمیشه . آخه قبلا این طوری نبود از موقهای که فیلتر عوض کردم اینجوری شد

پاسخ
سجاد

سلام علت صدای گردش گاز بعدازتعوض لوله مویی

پاسخ
محمد

با سلام يخچال سامسونگ سايد داريم چند روز است دكمه يخساز آن عمل نمي كند يعني تمامي دكمه ها كار مي كند به غير از اين دكمه ممنون مي شوم راهنمايي فرماييد.

پاسخ
رشید توکلی

سلام. من یک سال شده که یک دستگاه یخچال دو دره سامسونگ گرفتم از حدود یک ماه پیش درب پایین (یخچال) پس از بسته شدن برای باز کردن مجدد خیلی نیرو باید صرف کنی و مشکل باز میشه ولی بعد از چند دقیقه باز راحت درب باز میشه! مشکلش چیه که اینجوری شده؟!

پاسخ
ابوالفضل

سلام
من یخچال کمبی دیپوینت دارم زیر جامیوه آب جم میشه چکار کنم
چطوری یخ لوله پشتش رو آب کنم؟ از کجا بازش کنم؟

پاسخ
زهرا

سلام
یخچالمون از داخل ترک گرفت کفش یک سانت چیزی میشه فقط ترک گرفته

پاسخ
هادی

سلام من یک یخچال ساید سامسونگدارم دمای یخچال ان به طور غیر طبیعی بالا میرود. مشکل چیست

پاسخ
حسن

با سلام و خسته نباشید
مدل یخچال سامسونگ من RL466WESW هست
چند روزه که یخچال مشکل عدم سرد شدن توی فریزر و خود یخچال دچار شده ولی من یکبار خاموشش کردم به مدت ۵ ساعت و دوباره زدمش به برق مشکل برای یک روز برطرف شد و حتی یخ میزد اب توی فریزر اما دوباره برگشت به حالت قبل و یخ ها اب شدن و اصلا سرمایی نداره ممنون میشم بگید مشکل از کجاست قبلا درجه فریزر رو میزد روی منفی ۱۹ ولی الان روی ۱۶

پاسخ
مجاهد

سلام . تا در یخچال باز میکنم دمای فریزر بالا میرود

پاسخ
لقمان

سلام توی این دوهفته یخچالمون درجه ش روی ۳قرار ‌میدیم میره ۷ و۹ مشکل کجاست توی درجا ۳ هم اون شاید باید خوب سرد نمیکنه فکر کنم موتور اتومات هم میکنه لطفا ردهنمایی

پاسخ
رضوی

یخچال خنک میکنه فریزر انجماد نداره سامسونگ ۷۲۹

پاسخ
مصطفی

یخچال سینجر بدون برفک. برد را تست کردیم سالم است وبعد نصب کردیم ولی 5دقیقه بعد از کار افتاده علت چیست

پاسخ
مصطفی

یخچال سینجر بدون برفک. برد را تست کردیم سالم است وبعد نصب کردیم ولی 5دقیقه بعد از کار افتاده علت چیست

پاسخ
مصطفی

یخچال سینجر بدون برفک. برد را تست کردیم سالم است وبعد نصب کردیم ولی 5دقیقه بعد از کار افتاده علت چیست

پاسخ
قاسم زمانی

2روزه یخچال سامسونگمون صدای بدی میده مثل سوت کشیدن .مشکلش چیه ؟

پاسخ
یاور

سلام یخچال هیمالیا دارم بعدازگازگیری صدای آزاردهنده ای مثل ریختن آب برروی روغن داغ پیداکرده دلیل چیه باتشکر

پاسخ
یاور

سلام یخچال هیمالیابعدازگازگیری صدای ریختن آب برروی روغن داغ میده لطفا اگه کسی دلیل رومیدونه راهنمایی کنه

یاور
پاسخ
سعید

سلام چند روزی که داخل یخچال وسایل بصورت برفکی یخ میزنند علت چیست

پاسخ
مقتدایی

با سلام. یخچال فریزر سامسونگ RS11SW دارم. فن اواپراتور بعد از ۸ سال کارکرد، بدلیل برخورد با برفک در کنارش صدا میکرد که با ذوب شدن برفک مشکل رفع شد. بعد از سه هفته دوباره همان صدا را میدهد. علت تشکیل برفک در کنار فن اواپراتور چیست؟ سپاسگزارم.

پاسخ
امیر

سلام من یخچال فریزر سامسونگ دارم که دمای یخچالش از-17پایین نمیاید خیلم سرد میکنه علتش چیه؟

پاسخ
سید کمال حسینی

سلام . من یخچال سایدباساید سامسونگ دارم . داخل یخچال خوب سرده و داخل فریزر هم خوب سرده فنشه صدا میداد عوضش کردیم ولی اتوماتیک نمی کنه لطفا عیب از چیست در این یخچال ها ترموستات وجود ندارد چه جریانی باعث اتوماتیک نکردن یخچال میشود

پاسخ
مهدی

سلام دوروزی میشه دمای یخچالمون از۲۵پایینترنمیادوسمت یخچال خنک نمیشه علت چی میتونه باشه؟

پاسخ
مهدی

سلام دوروزی میشه دمای یخچالمون از۲۵پایینترنمیادوسمت یخچال خنک نمیشه علت چی میتونه باشه؟

پاسخ
سامی تکنیک
https://samitechnic.com/

سلام.وب سایت خوب و کاملی دارید. موفق باشید.

پاسخ
بهنام طباطبایی

یخچال من مدل sr_L727ev هست. همیشه دمای فریزر روی -20 و یخچال +5 هست.
تازگی متوجه شدم دمای داخل یخچال با چیزی که نشون میده تفاوت داره. مثلا دمای فریزر به -5 و یخچال به +15 رسیده ولی چون تشخیص نمیده کمپرسور هم روشن نمیشه . وقتی دوشاخه را از برق میکشیم و مجدد وصل میکنیم دیسپلی دمای صحیح را نشان میده و کمپرسور هم شروع به کار میکنه و دما به -20 و +5 میرسه و خاموش میکنه.
هر دو فن یخچال و فریزر هم به درستی کار میکنن. لطفا راهمایی بفرمایید

پاسخ
بهنام طباطبایی

چرا کسی پاسخگو نیست؟

پاسخ
محمد

باسلام.یه یخچال ساید باید ساید سامسونگ دارم مدتیه دمای یخچال بالاست و پایین نمیاد. تعمیرکار آوردیم و اون شبکه انتها رو سشوار گرفت و یخ ها آب شدن. اما بعد ده روز مجددأ دما بالا رفت. خواستم بدونم مشکل از چیه؟ ممنونم

پاسخ
عاطفه متین

درجه حرارت فریزر ساید بای ساید همش در حال تغییر هست و هی کم و زیاد میشه
چکار باید بکنم؟؟؟
ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ
نیلوفر

سلام
یخچال فریزر من سامسونگه چند روزیه به فاصله های کوتاه آلارم میده و هر بار در یخجال و باز و بسته می کنم یه کم قطع میشه ولی دوباره به محض کار کردن آلارم میده لطفا راهنماییم کنید چیکار کنم

پاسخ
ahan3
https://ahan3.com/

من ساید دارم . چند وقته موتورش نیم سوز شده
چون فریزر اصلا کار نمیده و سرد نمیشه و یخچال هم خیلی دمای سردیش کمه
ایا کسی میتونه توی خونه تعمیرش کنه
امکان منتقل کردنش را ندارم

پاسخ
سعید محبی

سلام ساید ما ارور میده 84E مشکلش چیه

پاسخ
محمدمهدی

یخچال فریزر سای بای ساید سامسونگ دارم که وقتی در یخچال می بندم صدای شبه ریزش آب درون لوله که در حال تخلیه میدهد.مشکل از کجاست؟ درضمن یخچال ترازهست و عادی کار میکند

پاسخ
Rashtak

سلام کف فریزرم قد یک نخود سوراخ شده میترسم آب داخل آن شود چکار کنم. لطفا راهنمایی فرمایید

پاسخ
Rashtak

سلام لطفا راهنمایی کنین کف فریزر قد یه نخود سوراخ شده

پاسخ
بصیری

با سلام
یخچال ساید سامسونگ مدل 13 سال پیش دارم فکر کنم 2005 باشه قسمت یخچال خوب خنکی ندارد و عدد نشانگر دمای یخچال از دیروز چشمک میزند
لطفاً راهنمایی فرمائید .
باتشکر

پاسخ
وحید

سلام من یک یخچال فریز سامسونگ دارم الان چند وقته احساس میکنم اطراف یخچال خیلی گرم شده لطفا راهنماییم کنید

پاسخ
وحید

با سلام .یخچال دو قلو سامسونگ خریدم و وقتی دو شاخه رو به برق میزنم روی صفحه عدد 23دائم خاموش و روشن میشه و هیچ کدوم یک از دکمه ها قابل تنظیم یا تغییر نیست .علت چیه ممنون

پاسخ
وحید

با سلام .یخچال دو قلو سامسونگ خریدم و وقتی دو شاخه رو به برق میزنم روی صفحه عدد 23دائم خاموش و روشن میشه و هیچ کدوم یک از دکمه ها قابل تنظیم یا تغییر نیست .علت چیه ممنون

پاسخ
محمدرضا

سامسونگ ار اچ ۷۷ بدون اروره موقعی ک یخچال رو میزنیم ب برق کمپرسور تو مدار نمیاد و یخچال یک سر رو هیتر میره مشکل از چیه؟؟؟؟

پاسخ
علی

سلام
یخچال من سامسونگ بالا یخچال پایین فریزز هست
مشکل من اینه که مواد داخل یخچال بیشتر دوروز سالم نمیمونه و سریع خراب میشه ،،، به نظرتون مشکلش چیه؟؟؟
درحالی که تو یخچال های حتی ایرانی حداقل یه هفته ماندگاری دارن

پاسخ
حسین ذبیحی

سلام وقت بخیر علت بالا و پایین شدن تند تند دمای داخل یخچال ساید بای ساید سامسونگ چیست لطف کنید راهنمایی کنید

پاسخ
متین

سلام‌یخچال‌من‌سامسونگ‌فریزر‌سرمادارد‌بالا‌گرم‌است‌

پاسخ
علی اکبر

سلام من یخچال فریزرسامسونگ مدل710 دارم فریزرش منجمد نمی کندسنسورش هم تعویض کردم بازم جواب ندادخواهشاکمکم کنید

پاسخ
حسن مظاهرى

سلام من يك هفته است يخچال فريزر سايد سامسونگ خريدم از وقتيكه نصاب رفت به بعد فريزر سرد ميشود ولى يخچال كار نميكند . ا
داراى دو موتور است ، ٤ در است ، دو در پايين فريز و دو در بالا يخچال است در هنگام گرفتن يخ از يخ ساز آب هم همراه يخ وارد ليوان ميشود
با توجه به نو بودن كجا بايد چك شود
مرسى

پاسخ
شاکرم عربی

سلام یخچال سام سونگ فریزربالاوپایین دارم درجه روی یخچال هم یخچال وهم فربزررفته است لطفا"راهنمایی فرمایید

پاسخ
مریم

سلام ،یخچال من سامسونگ از صبح مرتب آلارم میده و مانیتور روی درب یخچال خاموش روشن میشه؟؟

پاسخ
زهرا

سلام. من یخچال فریزر ساید سامسونگ دارم از پشت فریزر یه صدای شبیه چکیدن اب و چند صدای غیر عادی دیگه میاد دلیلش چیه

پاسخ
محمود

سلام نمایشگر روی درب یخچال همیشه روی سه بود ولیکن چند روزی است که خودبخود ۹ را نمایش می دهد و هیچ تغییری در دمای داخل یخچال نداشتیم

پاسخ
شهریار

سلام یخچال فریزر من همه چیزش خوبه ولی روی مونیتور درب فریز الارم پاور فریز خاموش روشن میشه نمیدونم چرا لطفا کمکم کنید . ممنون از شمادوست عزیز

پاسخ
پاشائی

سلام موقع زدن برق یخچال که میخات کار کنه خاموش میشه

پاسخ
علیرضا سیفی

با سلام
یخچال را بعد از جابجایی و گذشت حدود 8 ساعت به برق متصل و روشن کردم و متوجه شدم بدنه یخچال از دو طرف داغ شده است و موتور بعد از تعیین درجه برودت یخچال (7)و فریزر (14-) و رسیدن صفحه دیجیتال روی درب یخچال به این برودت بعد از سه ساعت مواور هنوز خاموش نشده میخواستم بدانم این دو مورد نرمال هست یا یخچال ایراد داره . ممنون از راهنمایی ، تلفن تماس 09128089056

پاسخ
ایمان

سلام
آلارم یخچال خود به خود روشن و خاموش میشه علت چیه که اینطور میشه

پاسخ
ارش

سلام من یه یخچال فریزر دارم. درش رو از چپ گرد به راست گرد تغییر دادم و اصلا برق اونو دست کاری نکردم ولی الان. فریزش خوب کار میکنه اما یخچالش یه بار باز و بسته میشه دیگه از کار می افته مگه دوباره برق و در بیاری وصل کنی

پاسخ
محمد جلال درویشی

سلام خدا قوت
یخچال ساید سامسونگ دارم ک هر ۶ تا ۸ ماه از کار میفته و خنک نمیکنه با راهنمایی یک تعمیرکارخانگی ک بمن گفت ۷۲ ساعت از برق بکش باز وصل کن درست میشه این بخاطر برق ضعیفه و واقعا هم درست میشه اما بصورتی ک عرض کردم من با ولتمترولتاژ خونه رو گرفتم بسیار خوبه ۲۲۰ ب بالاست همیشه الانم قسمت یخچال از کار افتاده وسرد نمیکنه در ضمن بالای جا میوه ای یخ زده ک قابل رویته درضمن در شهرستان زندگی میکنم و تعمیر کارای بسیار ضعیفی داره. ازتون خواهش میکنم راهنماییم کنین چکار کنم نمیشه که هی اینکارو بکنم چون تایم بدون برقیش هم زیاده و تمام لوازم تو یخچالم همیشه خراب میشه.

پاسخ
محمد جلال درویشی

سلام خدا قوت
یخچال ساید سامسونگ دارم ک هر ۶ تا ۸ ماه از کار میفته و خنک نمیکنه با راهنمایی یک تعمیرکارخانگی ک بمن گفت ۷۲ ساعت از برق بکش باز وصل کن درست میشه این بخاطر برق ضعیفه و واقعا هم درست میشه اما بصورتی ک عرض کردم من با ولتمترولتاژ خونه رو گرفتم بسیار خوبه ۲۲۰ ب بالاست همیشه الانم قسمت یخچال از کار افتاده وسرد نمیکنه در ضمن بالای جا میوه ای یخ زده ک قابل رویته درضمن در شهرستان زندگی میکنم و تعمیر کارای بسیار ضعیفی داره. ازتون خواهش میکنم راهنماییم کنین چکار کنم نمیشه که هی اینکارو بکنم چون تایم بدون برقیش هم زیاده و تمام لوازم تو یخچالم همیشه خراب میشه.

پاسخ
جعفر
http://jafar.ghasemi37@gmail.com

یخچال مامدل۱۷۱سامسونگ توش یخ میزنه وبوبعد میده واب جمع توش جمع میشه

پاسخ
منصوری

سلام درجه یخچال ما تنظیم می کنیم ولی ثابت نمیمونه

پاسخ
مملی

وقتی یخساز و فشار میدم فیوز یخچال میسوزه سامسونگ ساید بایساید

پاسخ
مهدی

سلام
یخچال فریزرمون مدل ساسونگ از این باریکاست یه مدته داخل فریزر پایینش اب جمع میشه یخ میزنه به صورتی که کشوی پایین باز نمیشه و از زیر فریزر اب راه میوفته علتش چی میتونه باشه ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ
بازگیر

با سلام درجه یخچال ما چندروز بود اومده بود رو۹ و چیزای داخلش گرم بودن.همه گفتن مشکل از گاز یخچاله تو این شرایط جایی باز نبود یه نفر اومد دیشب خونه گاز زد.الان درجه رو ۶ اومده اما از همون دیشب صدای یخچالی که تا حالا صدا نداشت دراومده و رو اعصابه

پاسخ
هادي

سلام دماي داخل يخچال سايد 3 ميباشد ولي صفحه نمايشگر بيروني 22علت از چي ميباشد

پاسخ
بختیاری

مواد‌غذای‌داخل‌یخچال‌یخ‌میزنه

پاسخ
امیرجعفری

سلام
بنده ساید سامسونگ چندسالی خریدم .الان میبینم ددجه فریزر بعضی مواقع بالا پایین میشه .یعنی از درجه ۲۵ میره روی ددجه ۱۷ لطفا راهنمایی بفرمایید
باتسکر از سایت خوب شما

پاسخ
امیررضا

سلام چند روزه قفل کودک یخچال دو در پایین بالا هی خاموش روشن میشه لطفا کمکم کنید

پاسخ
Zsh

با سلام و احترام
یخچال سامسونگ سه درب است قفل شده و صفحه نمایش به کلی کار نمیکنه.مدلش اینه : DA99-01774B-02

پاسخ
محمد سعیدس

بزق ساختمان یک لحظه قطع و وصل شد(چشمک زد) با وجود اینکه از محافظ برق استاده کرده بودم ولی یخچال روشن نمیشه

پاسخ
jamshidi

باسلام و خسته نباشید، یخچال من سامسونگ دوقلو هست که اخیرا متوجه شدم بعد از بستن در یخچال، نمایشگر دما همچنان روشن باقی میمونه درحالیکه نمایشگر دمای فریزر بعد از بستن در، خاموش میشه. میخواستم بپرسم آیا این مشکل نگران کننده ست و باید پیگیری کنم یا مسئله خاصی نیست؟!

پاسخ
jamshidi

باسلام و خسته نباشید، یخچال من سامسونگ دوقلو هست که اخیرا متوجه شدم بعد از بستن در یخچال، نمایشگر دما همچنان روشن باقی میمونه درحالیکه نمایشگر دمای فریزر بعد از بستن در، خاموش میشه. میخواستم بپرسم آیا این مشکل نگران کننده ست و باید پیگیری کنم یا مسئله خاصی نیست؟!

پاسخ
رضا نودهی

سلام یخچال من سامسونگ و الان ۱۲ سال استفاده میکنم اصلا برفک نزده .
ولی الان یک ماهه که داخلش برفک میزنم .میخواستم بپرسم چی شده که برفک نیزنه؟

پاسخ
موسی

اشغال ترین یخچال دنیا افتضاح اشغال به معنای واقعی
صدای وحشتناک

پاسخ
علی

با درود و وقت بخیر
هنگام بسته بودن درب یخچال ساید بای ساید صدایی شبیه صدای درگیری فن می آید و وقتی یخچال باز میشود صدا قطع میگردد. با سپاس

پاسخ
سام اندرزیان

سلام علامت ولوم و دوشاخه رو نمایشگر یخچالمون روشن شده علت چیست؟؟؟

پاسخ
مانی سرویس
https://maniservice.ir/

تعمیر یخچال تهران

پاسخ
مانی سرویس
https://maniservice.ir/submit-a-repair-request/

مانی سرویس در راستای خدمات رسانی به شما مشتری گرامی , با ۵ سال سابقه درخشان در تعمیروسرویس یخچال , فعالیت خود را به صورت مجازی در تهران و کرج آغاز کرده است.ما مفتخریم بگوییم که از سال ۹۴ تا کنون توانسته ایم به بیش از ۱۰۰ هزار نفر از هموطنانمان در تهران و کرج خدمات تعمیر و سرویس یخچال ارائه کنیم.جالب است بدانید که تعداد بسیار زیادی از این افراد هم اکنون مشتری دائم و همیشگی ما هستند.مانی سرویس به کمک یک تیم مجرب که شامل ۵ تعمیرکار با سابقه, (۱۰ تا ۱۵ ساله) و ۳ نفر پرسنل اداری است , آمادگی این را دارد تا به همشهریان عزیز در تهران و کرج خدمات زیر را ارائه دهد.

پاسخ
استاده
https://ostadeh.com/mag/appliances/home-appliances/samsung-micro-oven-repair

آموزش تعمیرات ماکروفر سامسونگ
https://ostadeh.com/mag/appliances/home-appliances/samsung-micro-oven-repair/

پاسخ
آچاره

تعمیر یخچال

پاسخ
تعمیر یخچال

[url تعمیر یخچال]https://achareh.ir/service/refrigerator[/url]

پاسخ
Laravelia
https://laravelia.com/

https://laravelia.com/

برای فضای 160 متری که هیچ راه هوایی واسه رد و بدل شدن نداره
چه مدلی یخچال سایدی خوبه
که خرابیش حداقل باشه

پاسخ
Laravelia
http://laravelia.com

Laravelia

پاسخ
Laravelia
http://laravelia.com

واقعا خرابی یخچال های سامسونگ خیلی کمه

پاسخ
aysa
http://aysaco

سلام. با توجه به شرایط الان بازار چه یخچال مناسبی را پیشنهاد می کنین

پاسخ
لوايي

سايد قسمت فريزرش درجه فريزر چشمك ميزد
تعميركار امود ، قسمتي از ميله گاز متصل به كمپرسور تعويض و گاز مجدد تنظيم شد
بعد از ٤٨ ساعت درجه نمايشگر فريز دچار نوسان شديد شده مثلا تا -١٦ درجه ميرسه يك مرتبه -٦ دوباره آرام تغيير ميكنه مجدد تغيير درجه شديد
سرويس كار ميگه عادي

پاسخ
عبداللهی

سلام ببخشید ی یخچال فریزر ساید سامسونگ دارم چند روزی هست صدای هشدار بازبودن دربش کار نمیکنه و الارم نمیده. میشه راهنماییم کنید. تشکر

عبداللهی
پاسخ
مامان محمد

سلام درصفحه نمایش یخچال چرادرجه چن وقته اصلاخاموش نمیشه؟؟؟؟

پاسخ
سعید

سلام سامسونگ دوقلو دارم یخچالش یک هفته خوب و عالی کار میکنه بعد کم کم برفک میبنده و گرم میشه لطفا کمک کنید

پاسخ
امان

سلام.وقت بخیر
یخچال ساید من,بعضی مواقع چراغ پاورکولش روشن خاموش میشه وبعضی مواقع خود چراغش خاموش میشه وبه حالت اول میرسه
لطفا دلیلش رو بفرمایید
درضمن موتور یخچال سالمه ظاهرا و قطع و وصل میشه
تشکر

پاسخ
حببب

دوستان سلام
ممنون بخاطر سایت خوب تون ، بنده چندین سال هست یخچال ساید سامسونگ دارم ، چند وقتی میشه که وقتی برق به هر دلیلی قطع و وصل میشه ، فریزر مشکلی نداره ولی یخچال کار نمیکنه ، چراغ روشن هست اما خنک نمیکنه و باید آنرا از برق در بیارم و چند ساعت در یخچال و فریزر رو باز بذارم تا درست بشه ، ممنون میشم راهنمایی کنید
شماره واتس اپ 09120874890
آدرس ایمیل: he.eshghi@yahoo.com

پاسخ
عادل

سلام لطفا جواب منم بدید من یخچال ساید روسو دارم چن وقته وقتی کارمیکنه صدای بوق مانندی میده چیه علتش لطفا بگین

پاسخ
ربیعی

سلام یخچال ساید فرنچ۴ دارم

بازسازی داشتیم چراغهاش همه روشن بود

ولی دیروز دیدم تمام مواد غذایی آب وخراب
شده علتش چیه لطفا راهنماییم کنید

آیا برا تعمیر باید ازمنزل خارج بشه؟

پاسخ
جواد

اتصال شیلنگ آب پشت ساید خراب شد وآب در بدنه پشت ان ریزش کرد.به برق می زنم کنتور می زند بالا.راهنمایی بفرمایید

پاسخ
Amir

سلام در فریزر من یک شب تاصبح باز مونده فردای آن روز داخل فریزر گرم بود موتور هم کار می‌کرد ولی دیگر خنک نمیشد درجه آن تغییر دادیم ولی باز هم خنک نکرد لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ
جوانی

دریخچال سامسونگ رامیبندم بعد ۱۵ثانیه دوباره بازمیشه

پاسخ
جوانی

دریخچال سامسونگ رامیبندم بعد ۱۵ثانیه دوباره بازمیشه

پاسخ
جوانی

دریخچال سامسونگ رامیبندم بعد ۱۵ثانیه دوباره بازمیشه

پاسخ
رضا
https://www.khasbox.com

من حدود ده ساله سامسونگ دارم خیلی هم راضیم فقط یه چیزی که کمی باهاش مشکل دارم اینه که میوه حتما باید تو قسمت میانی و مخصوص میوه سبزی باشهاگر جای دیگه بزاریش رو گرمترین حالت هم باشهوقتی مثلا یه سیب بخوای برداری بخوری کل دندونات یخ میزنه نیشخند باید حتما میوه ها رو بزاری 1 ساعت بیرون یک کم گرم بشه بعد بخوری. بقیه چیزاش عالیه خداییش

پاسخ
حسن خوبرو

سلام.خسته نباشید.چرا وقتی ساید ما شبها کنتاک که میکنه چراغها کم نور میشن .وموتور برای ایست کردن صدای بلندی میده.ساید ما سامسونگ هستش.ممنون میشم جواب بدین.

پاسخ
محمد

https://parshamkala.ir/

سلام یخچال فریزر من مدتیه که خیلی غیر معقول صداش زیاد شده ، مشکل از کجا میتونه باشه و نیاز به تعمیر فوری داره یا خیر

پاسخ
محمد
https://parshamkala.ir

سلام یخچال فریزر من مدتیه که خیلی غیر معقول صداش زیاد شده ، مشکل از کجا میتونه باشه و نیاز به تعمیر فوری داره یا خیر

پاسخ
مریم کمالی

در یخچال و فریزر دوقلوی سامسونگ ما چند روزی است که بعد باز شدن، هشدار بازماندن در را نمی دهد.با اینکه بر روی یخچال تصویر الارم روشن وجود داره.

پاسخ
صادق سیار

با سلام مدتی است که پشت بدنه یخچال در واقع حدود قسمتهای جای میوه و.. عرق می کند میخواستم ببینم علت آن چیست و راه تعمیرش به چه صورت است در عکس هم مشخص می باشد

صادق سیار
پاسخ
غياثي

از زير يخچال سايد من روغن مي ريزه دليلش چي هست ؟

پاسخ
نیلوفر

سلام
پیشنهاد می کنم درباره قطعات و نمایندگی های ماکروفر سامسونگ هم اطلاعات درج کنید
https://ostadeh.com/mag/appliances/home-appliances/samsung-micro-oven-repair

پاسخ
یوسفی

یخال ارنوع بوردتی بدنه برق نسبتآ قوی دارد

پاسخ
یوسفی

یخال ارنوع بوردتی بدنه برق نسبتآ قوی دارد

پاسخ
ابی

با سلام این نمای یخچال بنده هست ناگهان با افت سرما مواجه شد و گرم شد ساید سامسونگ ، به پریز میزنم فن روشن میشه بعد از یک دقیقه موتور روشن میشه و بعداز ۲ الی۳ دقیقه با صدای تک موتور خاموش میشود . دوباره این اتفاق میافتد. موتور داغ میشود اما انتقال نمیدهد.
چه اتفاقی افتاده؟ سپاس

پاسخ
فاطمه محمدی
https://emdadino.com/

سلام، ممنون از مطلب خوبتون اجازه میخوام که در محتوای خودم
با عنوان https://emdadino.com/refrigerator-repair/ از مطالب شما استفاده کنیم
ممنون از محبتتونقلب

پاسخ
فاطمه محمدی
https://emdadino.com/

سلام اجازه میخوام از مقاله کاملتون در محتوای خودم استفاده کنم
https://emdadino.com/refrigerator-repair/

پاسخ
رزاقی

سلام بعضی وقتا یخچال دوقولو سامسونگ از حالت روشن خارج شده وعلامت دوشاخه روی برد نمایش داده میشود

پاسخ
رزاقی

سلام بعضی وقتا یخچال دوقولو سامسونگ از حالت روشن خارج شده وعلامت دوشاخه روی برد نمایش داده میشود

پاسخ
Milad

سلام،یه یخچال سامسونگ داریم مدل rl70jcew که یه صدای انفجار ازش اومد و دیگه کار نکرد کاور برد بالا رو باز کردم دیدم یه ای سی ترکیده ۷ پایه بود به نظرم شبیه ای سی سویچ بود که عوض کردم الان میزنم به برق یه چراغ قرمز روی برد ۲ثانیه روشن میشه اما یخچال کار نمیکنه اگه میشه لطف کنید راهنمایی کنید

پاسخ
محمد تقی

سلام یخچال من اتوماد نمیکند چیه؟ کار کنم

پاسخ
صبا

قسمت بالاي فريزر سامسونگ خوب منجمد نميكنه ولي كشوهاي پايين خوب منجمد ميكنه، دليلش چيه؟

پاسخ
علت کم نور شدن تلویزیون
https://lg-service.co/%DA%A9%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C/

سلام مطالب بسیار خوب و جامع بود

پاسخ
هومن

سلام یخچال ساید سامسونگ،فریزرش دماش میزونه ولی یخچالش رو ۲۵ درجه هستو پایین نمیاد یه بار تا ۱۸ اومد ولی دوباره برگشته رو ۲۵ مشکلش چیه؟

پاسخ
بیات

در یخچال دوقلوی سامسونگ ،‌ بعد از قطعی برق، نمایشگر دما شروع به چشمک زدن میکند . تا مجدد دکمه ی دما را نزنیم ، دما پایینتر می آید و موتور استارت نمیزند. با تشکر

پاسخ
ریکسوشاپ
https://www.rixoshop.com/

سامسونگ یکی از بهترین برندهاست. از جمله https://www.rixoshop.com/digital-product/mobile/samsung

پاسخ
ریکسو

سامسونگ یکی از بهترین برندهاست. از جمله گوشی سامسونگ

پاسخ
ریکسو

سامسونگ یکی از بهترین برندهاست. از جمله گوشی سامسونگ

پاسخ
عباس نادری 09166911887

رنگ پایین یخچال فریزر سامسونگ به اندازه 4سانت در 2 سانت باد کرده چکار باید کرد؟

پاسخ
برچسب ها :